Publicerad: 2020-12-15

Han skriver 250-årsjubileets musikaliska tema

Tonsättaren och musikproducenten Fredrik Högberg har blivit tilldelad uppdraget att komponera ett jubileumstema till Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum, som kommer att klinga under hela “Musikens år 2021”. Temat är en jubileumsgåva från Rosenborg Gehrmans stiftelse och kommer att arrangeras för en lång rad ensembler med minst trettio inplanerade uppföranden under jubileumsåret.

Jag tycker att Kungl. Musikaliska akademien är en kraftfull och viktig institution i det svenska musiklivet och jag har därför valt att göra temat väldigt vigoröst och framåtlutat för att poängtera detta. Det känns otroligt spännande och hedrande att bli tilldelat detta uppdrag., säger tonsättaren Fredrik Högberg.

Med 71 takter och influenser från det sena 1700-talets musik, anknyter “Jubilee Theme till årtalet 1771, akademien grundades. Det anspelar också på årtalet 1971 då Fredrik Högberg själv föddes. Jubileumstemat kommer att skrivas för en lång rad olika sättningar - allt från symfoniorkester till storband, orgel och versioner för soloinstrument med piano. Temat kommer att framföras av en lång rad ensembler runt om i hela landet, bl.a. Sveriges Radios Symfoniorkester, Norrbotten NEO, Blåsarsymfonikerna, Bohuslän Big Band, stråkorkestern Musica Vitae, saxofonkvartetten Rollin’ Phones, alla Sveriges regionmusikorganisationer med flera.

Stycket beskrivs som “trallvänligt, hyfsat tonalt, utåtriktat och fullt av liv”. Föredragsbeteckningen är: "WITH GREAT EXPECTATIONS”, och verket avslutas med en triumferande fanfar.

Det första offentliga uppförandet av verket genomfördes som avslutning på Kungl. Musikaliska akademiens livesända högtidssammankomst den 30 nov. Då i version för brasskvintett uppförd av Stockholm Brass Quintet.

Jubilee Theme är en del av en beställning från Rosenborg Gehrmans stiftelse och Gehrmans musikförlag som en gåva till Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum. Verket i sin helhet, där temat är en av satserna, skrivs för stråkkvartett. Fredrik Högberg är en av Gehrmans tonsättare och har tidigare komponerat en lång rad verk för både stora och små besättningar. Inte minst en rad uppmärksammade konserter för soloinstrument och orkester. Högberg har studerat för Jan Sandström vid Musikhögskolan i Piteå och undervisar själv i komposition på samma högskola sedan 2015.

Rosenborg Gehrmans Stiftelse har som huvudsakligt syfte att på olika sätt stärka svensk musik, något som ligger nära Kungl. Musikaliska akademiens ändamål. Stiftelsen har också under många år samverkat med akademien kring olika projekt. Vi vill tillsammans med Gehrmans Musikförlag gratulera till 250-års jubiléet och vad kan då vara bättre än ett stycke nyskriven svensk musik?”, säger Joe Lindström, ordförande i Rosenborg Gehrmans stiftelse.

Foto: Marco Feklistoff

För mer information, intervjuer och pressbilder - vänligen kontakta:

Max Låke, producent
08 – 407 18 07
max.lake@musikaliskaakademien.se

PRESSBILD Foto: Marco Feklistoff