Publicerad: 2019-01-13

Han vinner det första Blåsmusikpriset

Klarinettisten Magnus Holmander har tagit hem förstaplatsen i den stora finalen av tävlingen Blåsmusikpriset 2019. Han vinner därmed en lång rad solistframträdanden med landets professionella blåsorkestrar. Finalen avgjordes på söndagen i en välfylld Berwaldhallen med Arméns Musikkår och deras musikdirektör Andreas Hanson.

Juryns motivering lästes upp av juryns ordförande Helena Wessman, Konserthuschef Berwaldhallen:

”Klarinettisten MagnusHolmanderhar med en sällsynt skarp precision och skön musikalitet övertygat juryn. Han är en ekvilibristisk och initiativrik musiker med alla möjligheter till en strålande karriär. Hans blixtrande virtuositet, sceniska närvaro och klangfulla djup gjorde honom till en självklar vinnareav Blåsmusikpriset 2019.”

“Det är oerhört tillfredställande att i en närmast fullsatt Berwaldhall få uppleva så hög kvalitet på finalisterna, och en så värdig vinnare. Det bådar gott för blåsmusikens framtid! Jag hoppas också att denna tävling både inspirerar ungdomar runt om i landet att satsa på en karriär som musiker och ger blåsorkestrarna motivation till ännu mer samarbeten och repertoarutveckling” säger Kungl. Musikaliska akademiens Ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist.

Utav femtio sökande på träblåsinstrument, bleckblåsinstrument och slagverksinstrument som under hösten har provspelat för Kungl. Musikaliska akademiens nationella stipendiejuryer utsågs tre solister som tävlade i finalen.
Prisetbestår utöver stipendium från Kungl.Musikaliskaakademien av ett antal framträdanden som solist med medlemsorkestrarna i Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige. Nätverket är tillsammans medKungl. Musikaliskaakademienvärdar för tävlingen som kommer att genomföras vartannat år.

Om vinnaren:

MagnusHolmanderär en av de mest framstående unga klarinettisterna i sin generation. Han har nyligen medverkat i produktionernaDollhouseoch Genesis med Martin Fröst runt om i norra Europa. Magnus har studerat vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm för HermannStefánssonoch Emil Jonasson. Magnus är passionerat intresserad av ny musik och samarbetar återkommande med kompositörer som Rolf Martinsson, Anders Hillborg och BenjaminStaern. 2017 vann han tävlingen Ung & Lovande tillsammans medackordeonistenIrinaSerotyukoch under säsongen 2019/2020 kommer han att vara Sveriges representant som Rising Star med 21 konserter runt om i Europa.

Övriga finalister varJonathan Goodwin på trombon och Johan Söderholm på slagverk.

Tävlingsjuryn bestod av:

Helena Wessman, konserthuschef Berwaldhallen (ordf.)
Leif Karlsson, t.f. musikinspektör Försvarsmusiken
Staffan Mårtensson, soloklarinettist
Maria Wiskari, hornist
Martin Eriksson, saxofonist

Om priset:

Blåsmusikpriset är ett helt nytt pris instiftat av Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige. Priset innebär en unik möjlighet att exponera blåsmusiken som konstform och att lyfta fram den vinnande instrumentalisten tidigt i sin karriär.

Blåsmusikpriset utses vartannat år med start 2019. Vinnaren får, utöver stipendium från Kungl. Musikaliska akademien, ett antal solistframträdanden med Sveriges professionella blåsorkestrar under två säsonger.

Blåsmusikpriset riktar sig till de träblåsare, bleckblåsare eller slagverkare som är behöriga att söka Kungl. Musikaliska akademiens nationella stipendier.

Om Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige:

Kungl. Musikaliska akademien har tillsammans med ett antal aktörer bildat ett nätverk för den professionella blåsmusiken i Sverige. Med blåsmusik avser vi musik komponerad eller arrangerad för en ensemble bestående av blåsare och slagverk.

Medlemmar i nätverket är: Arméns Musikkår, Blåsarsymfonikerna, Bohuslän Big Band, Gotlandsmusiken, GöteborgWindOrchestra, Livgardets Dragonmusikkår, Marinens Musikkår, Norrbotten Big Band och Östgötamusiken.

Pressbilder:

Vinnaren 1 (Foto: Christopher Hästbacka) Länk till annan webbplats.

Vinnaren 2 (Foto Christopher Hästbacka) Länk till annan webbplats.

Presskontakt:

MaxLåke, producent Kungl. Musikaliska akademien

08-407 18 07

max.lake(a)musikaliskaakademien.se