Publicerad: 2017-06-12

Heldag för att fira projektet Levande Musikarv

Den 24 maj fylldes akademiens lokaler med en lång rad samarbetsparter och intresserade av det stora projektet Levande Musikarv som pågått i akademiens regi under sex år. Hittills har över 5 000 verk registrerats i databasen, mer än 1 500 verk givits ut i nya notutgåvor och 295 nya tonsättarbiografier skrivits och översatts till engelska.

Författarseminarium i Akademiens lokaler

Förmiddagen ägnades åt ett författarseminarium där många av författarna till de i projektet publicerade tonsättarbiografierna träffades och samtalade. Vid detta seminarium avtackades också den ansvarige för biografiprojektet prof. Gunnar Ternhag.

Vid lunch anslöt representanter för en lång rad institutioner och organisationer för att ta del av information, resultat och framtidsvisioner för projektet. Under lunchen bjöds även på musik av sångerskan Hillevi Martinpelto, pianisten Magnus Svensson och en stråkkvartett bestående av studenter från Musikhögskolan i Malmö.

Talade gjorde projektets initiativtagare prof. Tomas Löndahl, Ulf Dernevik från Kulturdepartementet, konserthuschefen Stefan Forsberg, projektledaren Ann-Charlotte Hell och Föreningen Svenska Tonsättares verksamhetsledare Anna Levin.

www.levandemusikarv.se Länk till annan webbplats.