Publicerad: 2017-04-19

Foto: kungahuset.se

Högtidlig utdelning av Bernadottestipendier

Tisdagen den 18 april 2017 delades årets stipendier ur Bernadotteprogrammet ut. Kungl. Musikaliska akademiens stipendier inom programmet tilldelas Kim Hedås och Christina Ouzounidis samt Per Högberg.

Vid en högtidlig ceremoni i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott presenterades de tio projekt som i år tilldelas stipendier inom ramen för Bernadotteprogrammet. Programmet instiftades 2016 som en gåva till Kungen på hans 70-årsdag och är ett samarbete mellan fem kungliga akademier för kultur och humaniora.

Diplomen överräcktes av Kungen och stipendiaternas motiveringar lästes upp av respektive akademies Ständige Sekreterare.

För den musikaliska inramningen av ceremonin stod klarinettisterna Magnus Holmander och Sandra Ibarrece, sångerskorna Sibylle Glosted och Emelie Thoor samt pianisten Alfredo Salvador.

 

Stipendiater utsedda av Kungl. Musikaliska akademien:

KIM HEDÅS och CHRISTINA OUZOUNIDIS
tilldelas 100 000 kronor i stipendium inom ramen för Bernadotteprogrammet

Tonsättaren Kim Hedås och dramatikern Christina Ouzounidis tilldelas ett gemensamt stipendium för projektet ”Spegelminiatyrerna”. I projektet skapas en svit för sångare, skådespelare och elektronik med nyskriven text och nykomponerad musik som kan framföras både i separata miniatyrdelar och som hel föreställning. Utgångspunkten är en scen ur Shakespeares Richard II som aktualiserar kopplingarna mellan självbild och återspegling, makt och ansvar, oförmåga och våld. I ”Spegelminiatyrerna” iscensätts dessa spänningsförhållanden – musikaliskt, textligt och med en mängd röster som talar med och mot varandra, överlagras, tystnar.

Resultatet planeras bli en svit för röster och elektronik i form av en timslång föreställning, uppbyggd av en rad miniatyrdelar som är möjliga att framföra såväl enskilt som i olika kombinationer. Shakespeares komplexa skildring av maktens beståndsdelar är i projektet utgångspunkten för en undersökning av makt och maktens relation till sårbarhet och existentiell oro. Projektet lyfter fram röster som kan tala, musikaliskt och textligt, och tillsammans bilda en polyfon väv som kommunicerar, problematiserar och expanderar.

 

PER HÖGBERG
tilldelas 100 000 kronor i stipendium inom ramen för Bernadotteprogrammet

Organisten Per Högberg tilldelas stipendiet för projektet ”Klangikonografins uttrycksformer: En interdisciplinär studie av det sakrala rummets konstarter i samverkan” i vilket han avser undersöka det sakrala rummets kontext; hur konstarterna bild, musik och text relaterar till varandra; samt hur detta samspel kan beskrivas som ett slags klangikonografi. Konstarterna gestaltar något mer, enskilt och i interaktion. I det liturgiska rummet samverkar konstarterna för att också gestalta gemensamma uttryck, en gemensam klang, en konstnärlig helhet.

Projektet avses utgöra ett bidrag till kyrkomusikalisk forskning i ett tvärvetenskapligt och tvärkonstnärligt forskningsfält, i nära samverkan mellan de olika akademiernas kompetensområden. Projektet ska vidare kunna fungera som ett verktyg för skapandet av ny liturgisk musik.

 

Övriga akademiers stipendiater:

Stipendiater utsedda av Kungl. Akademien för de fria konsterna:

  • Marcus Matt
  • Nicklas Randau

Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhetsakademien:

  • Åsa Bharati Larsson
  • Hjalmar Falk Kristid
  • Frederick Whitling

Stipendiat utsedd av Svenska Akademien:

  • Daniel Pedersen

Stipendiater utsedda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur:

  • Irene García Losquiño
  • Luke John Murphy

Läs mer om Bernadotteprogrammet Öppnas i nytt fönster.

Nyhet på kungahuset.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.