Publicerad: 2020-11-19

Högtidssammankomsten öppen för alla digitalt

Som en avspark inför Kungl. Musikaliska akademiens 250-årjubileum kommer akademiens årliga högtidssammankomst för första gången vara helt öppen för allmänheten. Den 30 november kl 19.00 bjuder akademien in till en digital högtid med livemusik, utdelning av priser, medaljer och kärnfulla tal.

Redan innan kultursverige flyttade ut på internet i och med den rådande pandemin, planerade Kungl. Musikaliska akademien att för första gången öppna dörrarna in till Stora salen på Musikaliska, Nybrokajen 11 och låta allmänheten delta i akademiens högtidssammankomst via i en digital livesändning. Livesändningen av högtidssammankomsten är ett led i arbetet med att synliggöra akademiens verksamhet.

“Musikbranschen har under den pågående pandemin gått i bräschen för omställning och vi är glada över att för första gången i vår 249-åriga historia kunna tillgängliggöra Kungl. Musikaliska akademiens högtidsdag genom en digital sändning.”, säger Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska akademien

Högtidssammankomsten som alltid äger rum den sista måndagen i november kommer att livesändas via Kungl. Musikaliska akademiens digitala kanaler. På programmet står ett högtidstal av Kungl. Musikaliska akademiens preses Susanne Rydén, ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvists årsberättelse samt utdelning av bland annat akademiens Interpretpris, Jazzpris och flera prestigefulla utmärkelser. Högtidssammankomsten bjuder även på en lång rad musikinslag. Det blir nyskapande jazz, folkmusik och samtida konstmusik. Jubilaren Ludwig van Beethoven och vår svenska näktergal Jenny Lind kommer också att hyllas.

“Vi ser fram emot att kunna dela Kungl. Musikaliska akademiens viktigaste evenemang med alla. Genom denna kickoff inför “Musikens år 2021” välkomnar vi alla som har ett intresse för musik, vi synliggör akademiens verksamhet och vi hoppas att fler kommer vilja engagera sig i tonkonsterna och Sveriges musikliv.”, säger Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare Kungl. Musikaliska akademien.

Arrangemanget genomförs utan publik, i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner och livesänds den 30 november kl 19.00. Länkar till sändningen kommer att finnas på akademiens hemsida.

 

För mer information, intervjuer och pressbilder - vänligen kontakta:
Max Låke, producent Kungl. Musikaliska akademien
08-407 18 07
max.lake@musikaliskaakademien.se