Publicerad: 2011-01-12

Klas Torstensson

In grosser Sehnsucht främsta kammarmusikverket

Järnåkerstipendiet om 100 000 kronor gick i år till kammarmusikverket In grosser Sehnsucht, komponerat av Klas Torstensson för sopran och pianotrio till texter av Camille Claudel, Frida Kahlo, Drottning Kristina, Rosa Luxemburg och Louise Michel.
”Med originalitet och upptäckarglädje, utan räddhågset sneglande åt trender, har Klas Torstensson skapat ett variationsrikt och gripande verk, fyllt av sinnrika detaljer och nostalgibefriade återblickar.”

Klas Torstensson är född i Gamleby 1951, men tillhör sedan många år det internationella musiklivet. Sin bas har han i Holland där han varit bosatt sedan 1970-talet. Bland de verk som under de senaste åren mött den svenska
publiken märks orkesterstycket Polarhavet och konsertanta framföranden av hans opera Expeditionen, en skildring av Andrées Polarexpedition.

Tonsättarstipendiet instiftades 2009 av Stiftelsen Saltö för att, enligt donatorn Erik Järnåkers önskan, premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare.

Stiftelsen belönar även framstående stråkmusikstuderande och i år fick cellisten Torun Stavseng Sæter och violinisten Dora Asterstad ta emot var sitt stipendium om 75 000 kr.

• Pressmeddelande Pdf, 70.9 kB.

För mer information kontakta
Alf Westelius
tel 0702 19 89 59
chaos@telia.com

www.klastorstensson.com