Publicerad: 2019-12-06

Instrumentdonation framme i Afghanistan

För Kungl. Musikaliska akademiens räkning kunde Sveriges ambassadör i Afghanistan, Caroline Vicini, häromdagen närvara vid det officiella överlämnandet av ett stort antal musikinstrument och inspelningsutrustning till The Afghanistan National Institute of Music (ANIM).

Sveriges ambassadör Caroline Vicini tillsammans med Dr. Ahmad Saramast och övande elever.

Instrumenten doneras av Kungl. Musikaliska akademien i ett mycket nära samarbete med Försvarsmusiken och med generösa bidrag i form av musikinstrument från Martin Fröst Foundation och flera privatpersoner. Bidraget innebär bland annat att barnen inte behöver köa för att få tillgång till instrument i samma utsträckning som tidigare, att orkesterklasserna inte saknar hela instrumentgrupper, och att fler barn och ungdomar får möjlighet att spela och musicera. Skolans planer på expansion under våren 2020 underlättas därmed avsevärt.

Akademiens och övriga samarbetspartners engagemang för ANIM är tänkt att löpa över en längre tid, och inkluderar utöver donationer av musikinstrument också vissa utbildningsinsatser och noter. Strax efter årsskiftet väntas akademien exempelvis kunna överföra ytterligare musikinstrument till ANIM i en stor donation genom bland annat trombonisten och akademiledamoten Nils Landgrens försorg.

"Det är med stor tillfredställelse alla inblandade nu kan konstatera att musikinstrumenten kommit fram till de unga studenterna och kan hjälpa i både den musikaliska skolningen och till en kreativ och utvecklande livsmiljö med hopp om en ljusare framtid i ett av världens kanske mest utsatta och våldsdrabbade länder", säger akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist. "Akademien vill passa på att rikta ett stort tack till alla medverkande, och i synnerhet Försvarsmusiken (Försvarsmakten) vars bidrag och logistik varit en förutsättning för donationen."

År 2018 mottog ANIM Polar Music Prize för sitt arbete med föräldralösa barns och ungdomars möjligheter att få både skolgång och musikutbildning. I sitt s.k. Mission Statement beskriver man verksamheten så här: ”ANIM tillhandahåller en dynamisk, utmanande och säker inlärningsmiljö för alla studenter oavsett kön, etnicitet, religiös sekt eller socioekonomiska omständigheter. Vi fokuserar särskilt på att stödja de mest missgynnade barnen i Afghanistan - föräldralösa barn, gatuförsäljare och flickor.”


Instrumenten har anlänt till en militärbas Afghanistan.