Publicerad: 2016-11-15

Invigning av ny tankesmedja för musiklivet

Under högtidliga former invigs den 14 november 2016 tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM). Invigningstalar gör bland andra ordföranden för riksdagens kulturutskott Olof Lavesson och Kungl. Musikaliska akademiens preses Susanne Rydén.

“Unga tankar om musik är ett viktigt initiativ!”, säger Stefan Forsberg, VD för Stockholms Konserthus. “Genom sitt stora kontaktnät kommer de att bli en stark aktör för hela musiklivet.”

I och med invigningen påbörjas ett arbete där några av musiklivets främsta yngre professionellt verksamma med regelbundenhet och långsiktighet ska bygga helt nya former för samarbete. En stor tyngdpunkt kommer att ligga på att överbrygga gränserna för de traditionella genrerna och disciplinerna. Det kan handla om allt från att utforska gränslandet mellan vetenskap och kultur till konkreta insatser för musikens utbildningskedja.

“För Kungl. Musikaliska akademien är det en stor glädje att vara beskyddare och tillskyndare av UTOM:s verksamhet”, säger Kungl. Musikaliska akademiens preses Susanne Rydén. “Vi ser fram emot att mötas, samarbeta och tillsammans verka för ett levande och dynamiskt musikliv i Sverige.”

Nätverket är helt unikt i sin genreöverskridande sammansättning. En av grundförutsättningarna är att på sikt skapa en medlemsbas med yngre framstående musikpersonligheter från hela musiklivet. Ingen gruppering har tidigare på samma strukturerade sätt gått in för att bygga en långsiktig plattform där de musikaliska genrerna möts på lika villkor. De invalda medlemmarna är verksamma som artister, musikchefer, sångare, musiker, opinionsbildare, agenter, producenter och pedagoger. De kommer från vitt skilda hörn av musiklivet.

De första 17 medlemmarna är:

Kristin Amparo artist, Isak Bergström dragspelare, Anna Christensson pianist, Robin Cochrane slagverkare, Noomi Hedlund producent, Karin Hellqvist violinist, David Huang pianist, Filip Jers munspelare, Adrian Jones violast, Jacob Kellermann gitarrist, Behrang Miri artist, Sara Parkman violinist, Linn Persson saxofonist, Anna Petrini blockflöjtist, Sirintip ”Tippan” Phasuk artist, Sarah Riedel sångerska och Jonathan Wettermark instrumentalpedagog.

 

Om Unga tankar om musik
Unga tankar om musik (förkortat UTOM) är ett nätverk som ska ta vara på den idérikedom, potential och röst som unga verksamma i musiklivet besitter. UTOM utvecklas av en arbetsgrupp bestående av unga professionellt verksamma som har insett att musiklivet en vacker dag kommer att vila på deras axlar. Med start hösten 2016 byggs en verksamhet upp där unga musikpersonligheter från alla genrer möts, utvecklas och tillsammans arbetar för framtidens inkluderande, utmanade, toleranta och djärva kulturklimat. Medlemmarna ska vara mellan 25 och 40 år och väljs in på ett fyraårigt mandat.

Kungl. Musikaliska akademien är beskyddare av verksamheten.

Presskontakt:

Max Låke, verksamhetsledare
08-407 18 07
max.lake@ungatankarommusik.se
www.ungatankarommusik.se Länk till annan webbplats.

Pressbilder:
http://www.ungatankarommusik.se/pressbilder/ Länk till annan webbplats.