Publicerad: 2017-11-22

Kommentar till medierapportering

Kungl. Musikaliska akademien kommenterar medierapportering angående inslag i Ekot och artikel publicerad av Dagens Nyheter.

Ekot och Dagens Nyheter hänvisar idag till att en för sexuella övergrepp utpekad tidigare lärare vid Kungl. Musikhögskolan, tillika ledamot av Kungl. Musikaliska akademien, tilldelats ett ”prestigefullt utlandsuppdrag hos Kungliga Musikaliska akademien”.

Kungl. Musikaliska akademien vill förtydliga följande:

Som meddelats Ekots reporter fick ledamoten klartecken att i samband med en privat vistelse i New York sondera terrängen inför en möjlig lansering av svensk musik under akademiens jubileumsår 2021. Initiativet togs av ledamoten, och akademiens styrelse såg i det skedet inte några skäl att tacka nej till förslaget.

Kungl. Musikaliska akademien tar avstånd från alla former av trakasserier och sexuella övergrepp, och kommer att samverka med andra musikaktörer och institutioner för att utarbeta strategier i syfte att motverka den typ av övergrepp som uppdagats genom #metoo-kampanjen.

 

Styrelsen för Kungl. Musikaliska akademien:

Susanne Rydén, preses
Anna Larsson
Henrik Strindberg
Joakim Milder
Mats Bergström
Petter Sundkvist
Stefan Parkman
Staffan Scheja
Susanne Rosenberg
Tobias Ringborg
Victoria Borisova-Ollas