Publicerad: 2012-02-20

Kungligt belönade
Stefan Forsberg, VD vid Stockholms konserthus, har tilldelats H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i serafimerordens band. Klarinettisten Martin Fröst belönades med medaljen Litteris et Artibus.