Publicerad: 2021-04-08

Kungl. Musikaliska Akademien och Försvarsmakten fullbordar donationer av musikinstrument till Afghanistan  

Pressmeddelande 08-04-2021

Sommaren 2019 inleddes ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien, Försvarsmusiken/Försvarsmakten och The Afghanistan National Institute of Music (ANIM) i Kabul. Genom donationer från Sverige av bland annat musikinstrument, inspelningsutrustning, noter och studielitteratur, har syftet varit att bidra till uppbyggnaden av en unik och samtidigt oerhört utsatt musikskola för afghanska barn och unga upp till 21-års ålder. Häromdagen anlände den sista planerade leveransen av musikinstrument till skolan.

“Vi är djupt hedrade av en så generös och betydelsefull donation av pianon, blåsinstrument, slagverksinstrument, musiklitteratur, noter och tillbehör som kommer att gynna studenterna vid ANIM och musikutbildningen i Afghanistan under decennier framöver.”, skriver Dr. Ahmad Naser Sarmast, grundare till ANIM i ett tackbrev till akademien och Försvarsmakten.

Efter månader med reserestriktioner på grund av Covid-19 och ett mycket instabilt säkerhetsläge, med återkommande terrordåd i Kabul även mot civila institutioner, har en tredje och sannolikt sista omgång instrument levererats genom Försvarsmaktens försorg och i ett brett internationellt samarbete. Leveransen inkluderade bland annat nio pianon till stöd för musikundervisningen.


Instrumenten har insamlats och donerats av Kungl. Musikaliska Akademien i nära samarbete med Försvarsmusiken och med generösa bidrag i form av musikinstrument från Martin Fröst Foundation, trombonisten Nils Landgren och en rad privatpersoner. Samtliga donationer innebär att barnen inte behöver köa för att få tillgång till instrument i samma utsträckning som tidigare, att orkesterklasserna inte saknar hela instrumentgrupper och att fler barn och ungdomar får möjlighet att spela och musicera. Flera instrument saknades dessutom helt i skolans undervisning. Inget av det som donerats har kunnat köpas in lokalt. Nästa fas av samarbetet mellan Kungl. Musikaliska Akademien och ANIM är att utveckla digital undervisning på vissa instrumentgrupper, där ledamöter inom akademien ställer upp utan ekonomisk ersättning som lärare.

“Att få möjligheten att bistå och hjälpa ungdomar till musikaliska skolning och till en kreativ och utvecklande livsmiljö är oerhört tillfredställande, såväl i Sverige som Afghanistan“, säger Fredrik Wetterqvist, Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare. “Afghanistan är ett av världens mest utsatta och fattiga länder, och decennier av krig och olika former av förtryck har på många sätt slagit sönder rimliga möjligheter till skola och utbildning för alla. Att mot alla odds kunna skapa och utveckla en skola som The Afghanistan National Institute of Music är nästan ett mirakel, och ger hundratals barn och unga chans till grundläggande skola och till musikundervisning, både i lokal traditionell musik och i klassisk musik. Det är en ynnest att få bidra till stöd för civilsamhället och i ett nära internationellt samarbete. Jag vill särskilt framföra ett tack till Försvarsmusiken och Försvarsmaktens transportlogistik för stort engagemang och bistånd.”


“Under detta #Musikensår2021 när pandemin slagit särskilt hårt mot en redan utsatt kultursektor känns det viktigt att Kungl. Musikaliska Akademien, i gott samarbete med andra, kan finna former för att också stötta de som har ännu större existentiella utmaningar.”
, säger akademiens preses, Susanne Rydén. “Samarbetet med The Afghanistan National Institute of Music är inget kortsiktigt hugskott, utan ett försöka att på längre sikt bidra till en mer hållbar utbildningsplattform för skolan, och till att generera kontakter och framtidstro hos personal och elever i en region där så många skäl tyvärr fortfarande finns att misströsta."

År 2018 mottog ANIM Polar Music Prize för sitt arbete med föräldralösa barns och ungdomars möjligheter att få både skolgång och musikutbildning. I sitt s.k. Mission Statement beskrivs verksamheten enligt följande: ”ANIM tillhandahåller en dynamisk, utmanande och säker inlärningsmiljö för alla studenter oavsett kön, etnicitet, religiös sekt eller socioekonomiska omständigheter. Vi fokuserar särskilt på att stödja de mest missgynnade barnen i Afghanistan - föräldralösa barn, gatuförsäljare och flickor.”

 

Kontakt

Sanna Neumann, Kommunikatör
E-post