Publicerad: 2021-03-05

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar Mårten Nehrfors Hultén 2021 års Bernadottestipendium

Bernadotteprogrammets stipendiat vid Kungl. Musikaliska Akademien 2021 är: Mårten Nehrfors Hultén, disputerade 2018 i musikvetenskap vid Stockholms universitet och har därefter arbetat vid Musikhögskolan i Örebro.

Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Mårtens projekt inom ramen för Bernadotteprogrammet: Från dynastisk världsbild till nationalism: Ideologiska förhandlingar i svensk musik under 1800-talet

Vid 1800-talets början gör ett nytt synsätt för att förstå världen entré, nationalismen, ett synsätt som bland annat inbjuder till idéer om jämlikhet och demokrati, och som med tiden kommer att ersätta det rådande dynastiska där börd förklarat ordning och maktförhållanden. Betydelsen av de nya nationalistiska idéerna var inte fastslagna utan föremål för utforskning och förhandling mellan de som potentiellt hade mest att vinna på utvecklingen, och de som på pappret hade mest att förlora. Som förändringen är fundamental kommer den till uttryck och förhandlas på en mängd områden. En arena som var särskilt viktig för denna utveckling och förhandling var det offentliga kulturlivet. I detta projekt ligger fokus på det offentliga musiklivet, vars betydelse i samhället ökade markant under perioden. Samtidigt har musik historiskt länge varit ett framträdande propagandaverktyg. Projektet är viktigt med tanke på att vi fortfarande lever i en värld där det nationalistiska synsättet är förhärskande. Projektet har en interdisciplinära karaktär.

Från övriga akademier tilldelas stipendiet 2021:

Konstakademien (Kungl. Akademien för de fria konsterna)

Ida-Johanna Lundqvist, tilldelas stipendiet för projektet Allegoria kring den mänskliga kroppen, ritualer, språk, sjukvårdens historia och begravningsritualer.

Hanna Zelleke Collin, tilldelas stipendiet för projektet Konstnärlig intuition - en fråga, grundat i teoretisk filosofi.


Vitterhetsakademien

Annie Burman, tilldelas stipendiet för projektet Uppsalas Etruskiska Samlingar: Avklappningar i O.A. Danielssons arkiv.

Petra Dotlačilová, tilldelas stipendiet för projektet Effigies of Performance: Late 18th Century Costumes in Swedish Archives.

Svante Landgraf, tilldelas stipendiet för projektet Kartan och labyrinten. Om relationen text/bild/rum i fantastiken.


Svenska Akademien

Cecilia Hansson, tilldelas stipendiet för sitt projekt Kafkas lungor: en litterär non-fiction-roman om några gränsregioner.

Katrin Ahlgren, tilldelas stipendiet för sitt projekt Att leva mellan språk: poetiska representationer av migrationsberättelser.


Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Kaj Ahlsved, Jakobstad, Finland, tilldelas stipendiet för projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv.

Michael Frost, Lewes, East Sussex, UK, tilldelas stipendiet för projektet The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages.

Kontakt

Pia Bygdéus, Forskningssekreterare

Sanna Neumann,
Kommunikatör