Publicerad: 2021-08-19

Kungl. Musikaliska Akademien uttalar sitt stöd för Afghanistan National Institute of Music

Musiken i Afghanistan får inte sluta klinga! Det är med sorg och förfäran som Kungl. Musikaliska Akademien tagit del av den senaste tidens händelseutveckling i Afghanistan. Under talibanernas tidigare maktperiod i landet för cirka 20 år sedan förbjöds musikundervisning, instrument förstördes och olagligförklarades, musiklärare och musiker mördades och vi fruktar nu en repris av liknande missdåd.

För några år sedan inledde Kungl. Musikaliska Akademien och The Afghanistan National Institute of Music, ANIM, ett samarbete i anslutning till att skolan då nyligen mottagit prestigetyngda Polarpriset för sitt arbete med barn, ungdomar och musik i Afghanistan. Samarbetet har inte minst tagit sig i uttryck genom donationer från Sverige av musikinstrument, teknik och noter samt planerad on-lineundervisning. ANIM har sedan starten år 2010 som enda musikskola i landet spelat en oerhört viktig roll för särskilt utsatta afghanska barn och ungas utbildning såväl som deras möjligheter att förkovra och uttrycka sig genom musik. Skolan har också organiserat ett flertal duktiga ensembler – inte minst orkestern Zohra, som består av unga kvinnliga musiker och som bland annat turnerat i Sverige med stor framgång.

Våra tankar går nu till skolans ledning och alla dess studenter och lärare. Yttrandefriheten gäller i högsta grad rätten att få utöva och uttrycka sig genom musik. Betydelsen av den möjlighet som i synnerhet flickor och unga kvinnor fått till skolgång och musikundervisning vid ANIM kan inte nog understrykas. ANIM:s arbete får inte ha varit förgäves och Kungl. Musikaliska Akademien ansluter därmed till det alltmer högljudda internationella kulturella samfund som önskar att politiska påtryckningar mot den nya regimen ska ge resultat och säkerställa mänskliga rättigheter för alla i Afghanistan och för ANIM:s viktiga och fortsatta verksamhet.


För mer information, intervjuer och pressbilder - vänligen kontakta:


Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare Kungl. Musikaliska Akademien
0708-89 55 84
fredrik.wetterqvist@musikaliskaakademien.se

Lova Wallerö, PR och kommunikation
0707-63 05 65
lova.wallero@musikaliskaakademien.se