Publicerad: 2019-11-12

Lilla Christ Johnson-priset till Djuro Zivkovic

Lilla Christ Johnson-priset 2019 tilldelas Djuro Zivkovic för cellokonserten Unceasing Prayers.

Lilla Christ Johnson-priset 2019 tilldelas Djuro Zivkovic för cellokonserten Unceasing Prayers med motiveringen: ”Med stor konstnärlig precision och exakt notation spinner Djuro Zivkovic ett fascinerande musikaliskt klangfärgsnät som intensivt omsluter lyssnaren från första till sista tonen i den starkt personliga cellokonserten Unceasing Prayers."

Priset är på 60 000 kronor och delas ut vid akademiens högtidssammankomst 25 november 2019.

Den serbisk-svenske tonsättaren och violinisten Djuro Zivkovic erhöll 2014 världens största tonsättarpris, Grawemeyer Award in Music Composition, för verket On the Guarding of the Heart. Priset har lett till en lång rad prestigefyllda samarbeten med orkestrar som New York Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra och Royal Concertgebouw Orchestra. Hans originella och starkt personliga tonspråk och hans precisa och välnoterade partitur har lagt grunden till framgångarna och har även varit avgörande för utnämningen till pristagare av Lilla Christ Johnson-priset 2019. Den espressiva solostämman i cellokonserten Unceasing Prayers bildar det klingande navet kring vilket täta, sträva och isande klanger ständigt skiftar färg. Det är fängslande och högkoncentrerad musik som inte för ett ögonblick släpper taget om lyssnaren och där originaliteten tydligt genomsyrar tonspråk, instrumentation och form.

Landets främsta belöningar för tonsättare – Christ Johnson-prisen – har utdelats sedan 1958.

Det stora priset ges till ett orkesterverk komponerat under senare år efter förslag från en särskild priskommitté. Verket kan vara en solokonsert eller innehålla vokala och/eller elektroakustiska inslag. Det mindre priset skall ges till en yngre löftesrik tonsättare (icke studerande) för en komposition som motsvarar samma kriterier som för det stora priset.