Publicerad: 2016-07-06

Mai Agan tilldelas Alice Babs Jazzstipendium 2016

Basisten Mai Agan tilldelas Alice Babs Jazzstipendium 2016 på 50 000 kronor. Stipendiet, som delas ut för trettonde gången, överlämnas vid en konsert på Skansen måndag den 11 juli.

”Mai Agan har tack vare sin genuina talang och sitt dedikerade arbete etablerat sig som en djupt fängslande och uppskattad musikskapare. Hennes musik genomsyras av en öppenhet inför såväl traditionen som inför nya uttryck, vilket väl ansluter till Alice Babs anda.”

Mai Agan föddes i Estland 1988 och är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, för närvarande på Masternivå vid Institutionen för jazz. Hon är brett aktiv och flitigt anlitad som frilansmusiker för konserter och turnéer i Estland, Sverige och övriga Europa. Bland annat har hon samarbetat med Doug Seeger, David Crosby, Linnea Henriksson, Norrbotten Big Band, Håkan Broström och Ane Brun.

Stiftelsen Alice Babs Jazzstipendium förvaltas av Kungl. Musikaliska akademien. Stiftare är Rikskonserter, Riksförbundet Svensk Jazz, Stiftelsen Carpe Vitam, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan Ingesund, Mer Jazz i Sverige och Musik i Syd. I stipendienämnden sitter också en representant för familjen Sjöblom.

Tidigare stipendiater: Karin Hammar, Torbjörn Zetterberg, Jon Fält, Jonas Kullhammar, Klas Lindquist, Kristin Amparo, Erik Söderlind, Erik Lindeborg, Filip Jers, Naoko Sakata, Lisa Bodelius och Linnea Henriksson.

För mer information kontakta:

Bengt Strokirk 0705 97 16 34, bengt@hammar-strokirk.se