Publicerad: 2019-07-09

Malmlöf-Forsslings pris till Molly Kien

Molly Kien har tilldelats Carin Malmlöf-Forsslings pris på 90 000 kronor. Priset delades ut den 6 juli i samband med Alfvéndagen.

I samband med Alfvéndagen den 6 juli vid tonsättaren Hugo Alfvéns gård i Tibble utanför Leksand utdelades årets tonsättarpris ur Carin Malmlöf-Forsslings Stiftelse till Molly Kien. Priset delades ut av akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist.

Motiveringen för 2019-års pristagare lyder som följer:
”Molly Kiens musik präglas av ett väl utvecklat klangsinne, inte minst i orkestrala sammanhang, och ett starkt personligt tonspråk som omedelbart fångar lyssnarens uppmärksamhet. Förutom den höga kvaliteten i sitt konstnärliga skapande har hon visat en anmärkningsvärd mångsidighet i sin kompositionsverksamhet. Vid sidan av stora orkesterverk har hon arbetat med kammar- och elektroakustisk musik och även tagit tillfället i akt att skriva sceniska verk som riktar sig till barn. I kommunikationen med musiker är hon omvittnat både väl förberedd och välformulerad, något som tillsammans med den höga konstnärliga nivån på musiken bidragit till att göra henne till en av vårt lands mest uppskattade tonsättare i sin generation.”

Carin Malmlöf Forsslings Stiftelse är anknuten till Kungl Musikaliska akademien och har som syfte ”...stimulera det svenska konstmusiklivet i Dalarna men också i Sverige i övrigt, och dels öka uppmärksamheten kring svenskt konstmusikliv i utlandet...”. Detta sker bland annat genom stipendier till yngre musikstuderande vid musikkonservatoriet i Falun samt genom ett av landets största tonsättarstipendier, i år på 90 000 kronor.

Tonsättarpriset utdelas varje år sedan 2007, och bland tidigare mottagare kan nämnas Djuro Zivkovic, Maling Bång, Britta Byström och Andrea Tarrodi.

Text