Publicerad: 2022-10-27

Många sökte Dorothy Irvingstipendiet

Tänk er att få ta del av musikaliskt gestaltad poesi, framförd på hög konstnärlig nivå under en hel helg! Detta fick nämnden för Dorothy Irvingstipendiet uppleva den 22-23 oktober. Hela arton duor med synnerligen kvalificerade sångare och pianister framförde då ett slags minikonserter för att provspela om stipendiet till minne av den legendariska sångerskan och pedagogen. I den vinnande duon erhåller såväl sångare som pianist etthundratusen kronor vardera.

Vi i juryn känner mycket väl till att Sverige har många skickliga sångare och pianister. Ändå blev vi direkt gripna och lyckliga över den hängivenhet som många av artisterna visade inför uppgiften att under tjugo minuter presentera romanser och lieder i Dorothy Irvings anda. Dessa minikonserter hade påfallande stor variation, alltifrån sceniskt gestaltade berättelser i full kostym med målade illustrationer, till mera stillsamt intensiva och folkbildande program. Glittrande virtuosnummer omväxlade med svarta politiska visor. Sånger med dundrande expressiv vokal uttryckskraft avlöstes av verk med introvert pejlande av andliga djup. Groteskt flinande narrar gjorde sorti för att bereda plats för sorgtyngda mödrar, kungar fick ge vika för luffare.

Romansformen är till sin natur ett uttryckssätt där pianisten och sångaren har lika tungt vägande roller, och denna helg märktes pianisten ofta i en mera kreativ och framträdande roll än vad som kanske vanligen är fallet, vilket naturligtvis är glädjande. Tonsättarna bakom de verk som framfördes hade hemmahörighet i många sekel och länder. Ofta var de kvinnor, som nu lyfts fram ur glömskan. I ett par fall bestod programmet uppfriskande nog av enbart kvinnliga tonkonstnärer. Också skaparna av de textliga underlagen varierade på samma sätt: om vi bara ser till de landsflyktiga poeterna omspände dessa ett panorama från senmedeltidens Dante till dagens syriska exilförfattare.

Under denna omtumlande helg blev det också tydligt att denna konstform, där poesi och musik sammangjuts i kammarmusikalisk scenisk närvaro, är ett makalöst medium för vår existentiella självförståelse. Alla i stipendienämnden fick starka intryck att bearbeta, och helgen blev en bekräftelse av den potential – konstnärligt, pedagogisk och kulturpolitiskt – som ryms både i romansgenren i sig och hos de deltagande sångarna och pianisterna.

Inom kort tillkännages namnen på de lyckliga mottagarna av stipendiet, men vi ville redan nu berätta för världen att vi är djupt tacksamma gentemot de deltagande sångarna och pianisterna att vi fick uppleva detta.

Vi tackar naturligtvis även Dorothy själv, som i sin himmel gläds med oss, och ser med spänning fram emot att få fira henne med stipendiaternas konsert i Grünewaldsalen på hennes födelsedag den 23 januari!

 

Nämnden för Dorothy Irvingstipendiet

Alexandra Büchel (ordförande), Lise-Lotte Axelsson, Sven Kristersson, Hillevi Martinpelto, Anne Sofie von Otter, Olle Persson, Anita Soldh, Magnus Svensson

 

Läs mer om Dorothy Irvings Stipendiefond här.

Kontaktperson:
Alexandra Büchel, ordförande, dis@musikaliskaakademien.se