Publicerad: 2014-06-25

Marinens Musikkår ska utredas

Kungl. Musikaliska akademien ser med tillfredsställelse att framtiden för Marinens Musikkår enligt besked från försvarsminister Karin Enström nu skall utredas. 

Detta ligger helt i linje med vad akademien tidigare har framfört som önskemål.
Genom en oberoende utredning kan en grundlig genomlysning göras av Försvarsmusikens uppgifter, både som en väsentlig del av Försvarsmaktens ansvarsområde och som en unik faktor i det svenska musiklivet.