Publicerad: 2022-10-29

Matthew Peterson mottar första Sven-David Sandström Choral Competition Award

Matthew Peterson är med sitt körverk An Inner Sky den första mottagaren av Sven-David Sandströms Choral Composition Award. Verket uruppfördes idag den 29 oktober på Berwaldhallen av Radiokören, som också framförde Sandströms sista verk för kör - Sonnets of Darkness and Love.

”Jag har ofta valt att tonsätta sakrala texter på latin”, säger Matthew Peterson, ”det har gett mig en frihet att jobba nästan orkestralt”. Sven-David Sandström tonsatte också åtskilliga latinska texter men även mycket poesi. Så trots att Peterson tvekade att tonsätta lyrik, ”ofta finns det inget utrymme för musik”, bestämde han sig att göra något nytt, ”precis som Sven-David, han skapade också nytt”, konstaterar Peterson.

De båda verken har ett gemensamt tema, menar Matthew Peterson, nämligen naturen. I Sandströms verk framställs naturen som kärlek och som en kärlek till naturen. I An Inner Sky möter vi naturen som metafor, ett inre landskap.

Den 30 oktober hade Sven-David Sandström fyllt 80 år, han avled 2019. Sven-David Sandströms Minnesfond förvaltas av Kungl. Musikaliska Akademien och har sedan grundandet bidragit till uruppförandet av operan Livets bok, nyutgåvan och översättning av Per F. Bromans Sandströmbiografi samt det nyinstiftade körmusikpriset.

Läs mer om boken här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Arne Hyckenberg

Matthew Peterson

Matthew Peterson är den första att motta Sven-David Sandström Choral Competition Award.

Foto: Lova Wallerö