Publicerad: 2013-12-06

Medaljörer, pristagare och stipendiater 2013

Utmärkelser som delades ut vid akademiens högtidssammankomst den 25 november.

Glada medaljörer, stipendiater och pristagare efter akademiens högtidssammankomst. Bakre raden från vänster: Thomas
Jennefelt
(Ingvar Lidholmpriset), Sven Ahlbäck (Göran Lagervalls
musikstipendium), Erik Wallrup (Hilding Rosenbergs stipendium), Veslemöy
Heintz
(Medaljen för Tonkonstens Främjande), Mattias Lundberg (Harald
Göranssonstipendiet), Nils-Erik Sparf (Kungl. Musikaliska akademiens
Interpretpris). Andra raden från vänster: Martin Martinsson (Medaljen
för Tonkonstens Främjande), Helena Björzén (Göran Lagervalls
pedagogstipendium), Susanna Stern (Håkan Mogrenstipendiet), Per
Björkqvist
(Göran Lagervalls pedagogstipendium), Rigmor Gustafsson
(Kungl. Musikaliska akademiens Jazzpris), Kjell Ingebretsen (Medaljen
för Tonkonstens främjande). Främre raden från vänster: Bosse Broberg och
Lisbeth Vecchi (Medaljen för Tonkonstens Främjande), Gunnar Valkare
(Tonsättarpriset till Bo Wallners Minne) samt Margareta Rörby (Franz
Berwaldmedaljen i guld). Foto: Urban Wedin.