Publicerad: 2021-04-21

Miljonstöd till musiken!

Kungl. Musikaliska Akademien förfogar över ett mycket stort antal donationer vars avkastning bland annat ger möjlighet att årligen dela ut ca 400 stipendier till musiklivet i Sverige.

För den övriga verksamhet akademien har möjlighet att bedriva fordras dock ett visst inflöde av externa medel och vanligtvis genom beviljade ansökningar, i konkurrens med andra, till större kulturstiftelser. Detta gäller i högsta grad våra för närvarande tre största verksamhetsområden: Levande musikarv Länk till annan webbplats., Sjungande barn Länk till annan webbplats. och tankesmedjan Unga tankar om musik Länk till annan webbplats., där samtliga erhållit helt avgörande bidrag från Wallenbergstiftelserna. Det är därför oerhört glädjande att få tillkänna ge två betydande anonyma och privata donationer, vardera i miljonklassen riktade mot Levande musikarv respektive Sjungande barn. Dessa bidrag säkerställer inte bara fortsatt verksamhet inom respektive område utan garanterar, i Levande musikarvs fall, utgivning av mycket efterfrågade notutgåvor av exempelvis jubilaren Wilhelm Stenhammar och så småningom också av lika emotsedda utgåvor av bland annat Joseph Martin Kraus musik.

En av donationerna innebär också en första insättning på akademiens nystartade insamlingsstiftelse i USA, av en givare med livslångt engagemang i musikens tjänst på flera kontinenter.

För den som är intresserad, besök den nystartade insamlingsstiftelsen i USA här Länk till annan webbplats..

Ett varmt tack för dessa viktiga bidrag - och stöd till musiken!

Kontakt

Fredrik Wetterqvist,
ständig sekreterare
E-post