Publicerad: 2019-04-26

Musikaliska Bernadottestipendiater

Anna Paradiso Laurin, cembalist och forskare, Magnus Florin, författare och dramaturg samt Anna Einarsson, artist och kompositör är Kungl. Musikaliska akademiens stipendiater i Bernadotteprogrammet 2019. Stipendierna delades ut av H. M. Konungen vid en högtidlig ceremoni på Kungliga slottet torsdagen den 25 april.

Anna Einarsson och Magnus Florin tilldelas ett stipendium för sitt konstnärliga projekt ”De osynliga” som genom ett musikdramatiskt verk syftar till att lyfta fram svenska kvinnliga pionjärer som verkat inom akademi och i andra yrken. Fritt utifrån fotografen Emma Schensons liv, en av de första svenska kvinnliga fotograferna, skapas ett rikt persongalleri. Fotostudion får utgöra ett nav, där den kvinnliga fotografen möter en rad olika livsöden genom kameralinsen, vilka sammantaget bildar ett slags tvärsnitt i tiden. Den kan fungera nästan likt biktstolen, som en plats för förtroende och mänskliga möten. Projektets mål är ett för samtiden relevant och viktigt operaverk.

Anna Einarsson, född 1978, är artist och kompositör. Hon disputerade år 2017 vid Lunds Universitet/Kungliga Musikhögskolan på avhandlingen Singing the body electric – Understanding the role of embodiment in performing and composing interactive music. Magnus Florin, född 1955, är författare, kulturskribent och dramaturg.

Anna Paradiso Laurin tilldelas ett stipendium för sitt projekt “Musical-Rhetorics in the Keyboard Repertoire of Alessandro Scarlatti and Francesco Mancini and Implications for the Performance Practise”, vilket syftar till att skapa en retorisk modell för att improvisera i neapolitanska partimenti av tonsättarna Alessandro Scarlatti och Francesco Mancini. Ett partimento består av en basstämma över vilken en tangentspelare kan improvisera en komplett sats vilken i allt väsentligt påminner om en komposition. Partimentoprincipen var ett utomordentligt pedagogiskt redskap som från Neapel spreds över hela Europa och är en avgörande förklaring till barockens enorma musikproduktion. Projektets mål är att för första gången utforska hur improvisationstekniker länkades till retoriska mönster och formler vilka kom att utgöra själva fundamentet till barockmusiken och tillika formade den neapolitanska (och därmed italienska) musikestetiken. En retorisk dekonstruktion av varje enskilt verk är tänkt att "demaskera" verket i fråga och avslöja dess intellektuella och emotionella innebörd.

Anna Paradiso Laurin, född 1976, är cembalist och forskare. Hon disputerade år 2005 vid Università degli Studi di Bari på en avhandling om Ovidius sena författarskap, Epistulae ex Ponto.