Publicerad: 2009-11-30

Musikaliska medaljörer

Tonsättaren Sven David Sandström, körledaren Bo Johansson, pedagogen Ulla Magnusson och skriftställaren Göran Bergendal tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande 2009. Medaljen är Kungl. Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse och delas ut årligen vid Akademiens högtidssammankomst till ”högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv”.

Ulla Magnusson har genom sin gedigna musikaliska och pedagogiska gärning haft ett stort inflytande över flera generationer svenska violinisters yrkeskarriär. Under 26 år undervisade hon i violin och violinmetodik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har utbildat en rad mycket fina pedagoger. Sedan 1980 leder hon Lundgrenska stiftelsens sommarkurser för stråkmusiker i Kall, som grundades 1954 av Professor Sven Karpe, och har genom detta betytt oerhört mycket för den höga kvaliteten på svenska stråkmusiker. Hon har ett stort personligt engagemang i alla sina elever vilket avspeglar sig i deras starka representation vid antagningarna till musikhögskolor i Sverige och hela Norden. Ulla Magnusson erhöll KMA:s pedagogpris 1996.

Radiomannen och skriftställaren Göran Bergendal tilldelas Medaljen för Tonkonstens främjande för sitt eminenta folkbildningsarbete att i ord och skrift tillgängliggöra den nya konstnärligt syftande musiken för en bred publik. Med sina encyklopediska kunskaper och starkt utvecklade känsla för ordens valörer är han en lysande vägvisare i kända och okända musikaliska landskap.

Körledaren Bo Johansson tilldelas Medaljen För Tonkonstens Främjande för sina viktiga insatser i det svenska körlivet. Med Adolf Fredriks musikklasser som bas har Bo Johansson lyft den svenska barn och ungdomskörsången till en elitnivå som saknar internationellt motstycke. Hans arbete genomsyras av övertygelsen om barns inneboende möjligheter att musicera på hög nivå, och i sin gärning som pedagog har han alltid satt ungas rätt till starka musikupplevelser i främsta rummet. Nyskapande är ett av de tydligaste ledorden i hans verksamhet, både vad gäller pedagogik och i förhållandet till de många nya verk som komponerats för barn och unga på hans initiativ.

Tonsättaren Sven David Sandström tilldelas Medaljen För Tonkonstens Främjande för sin betydelsefulla verksamhet som tonsättare och pedagog. Sedan många år är Sven David Sandström en centralgestalt i den svenska tonsättarkåren. Hans produktion är stor, för att inte säga ymnig, och rymmer verk för snart sagt alla konstellationer. Hans musik är både virtuos och enkel, söt och sträv. Aldrig okontroversiell, och alltid med uppsåtet att beröra. Med sin mångåriga pedagogiska verksamhet vid både svenska och amerikanska utbildningar har han dessutom inspirerat, och i varmt omhändertagande skolat en lång rad av våra yngre tonsättare.

För mer information kontakta
Ann-Charlotte Hell 08-407 18 20, ann-charlotte.hell@musakad.se
www.musakad.se