Publicerad: 2015-11-26

Musikaliska medaljörer 2015

Akademiens främsta utmärkelse, Medaljen för Tonkonstens Främjande, tilldelas i år Sixten Nordström, Anida Sold-Forsström och Sven-Bertil Taube.

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Akademiens främsta utmärkelse.
Sedan 1945 har medaljen delats ut vid Akademiens högtidssammankomster
till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv.

Sixten Nordström tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin mångfacetterade gärning som pianist, musikkritiker, författare och pedagog, främst vid Musikhögskolan i Malmö. Hans personliga tilltal genomsyrar såväl hans författarskap som hans föreläsningar. Sixten Nordström är en av Sveriges mest kända musikprofiler och uppskattad av en bred publik som programledare i Sveriges Television för musiktävlingen Kontrapunkt. Han har också under många år varit engagerad i arbetet med Kungl. Musikaliska akademiens ungdomsstipendier.

Anita Soldh-Forsström tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin imponerande sångargärning samt för sitt engagerade arbete som sångpedagog och mentor för unga sångstuderande. Hon har bland annat varit anställd vid Kungliga Operan under åren 1977 till 2004 och utsågs till hovsångerska 1992. Efter sin framgångsrika karriär som sångerska har hon varit verksam vid Musikkonservatoriet i Falun samt vid Operahögskolan i Stockholm. Där har hon med varsamhet och klokskap lotsat unga sångare in i sångens och operakonstens värld. Hon har även under många år varit engagerad i flera av Kungl. Musikaliska akademiens nämnder och stiftelser.

Sven-Bertil Taube tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin betydelsefulla insats som interpret av svensk viskonst. Med ett stort antal inspelningar och konserter har han sedan slutet av 50-talet gjort banbrytande tolkningar av svenska kompositörer och poeter som Evert Taube, Carl Michael Bellman, Lars Forssell och Ulf Peder Olrog samt utforskat och tolkat svenska skillingtryck. Sven-Bertil Taube är dessutom en efterfrågad och prisbelönt aktör på film och teater, både i Sverige och utomlands.