Publicerad: 2021-09-30

Musikforskning med ögat på nationalismen belönas

H.M Konung Carl XVI Gustaf delade ut 2021 års Bernadottestipendier i Slottets Bernadottebibliotek onsdagen den 29 september.

Mårten Nehrfors-Hultén, postdoktor vid Örebro Universitet, tilldelades Kungl. Musikaliska Akademiens Bernadottestipendium 2021 för sitt interdisciplinära projekt Från dynastisk världsbild till nationalism: Ideologiska förhandlingar i svensk musik under 1800-talet med fokus på det offentliga musiklivet under perioden ca 1820–1860 och dess betydelse i samhället under en tid av framväxande nationalism.

Historiskt har musik länge varit ett framträdande propagandaverktyg. Projektet handlar om hur nationalistiska idéer, genom musik, tagit plats i vår världsbild. Förhoppningsvis kan det också belysa varför nationalistiska idéer under senare år haft så lätt att åter vinna mark i det politiska landskapet världen över, säger Mårten Nehrfors-Hultén.

Kungl. Musikaliska Akademien har sedan 2016 tillsammans med Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Bernadotteprogrammet firar i år sitt femte år, och är ett utmärkt exempel på hur akademier från olika forskningsområden kan samverka och stödja yngre forskare, och förhoppningsvis även medverka till nya tvärvetenskapliga nätverk, säger Fredrik Wetterqvist, Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare.

Övriga stipendiater är:

Kungl. Akademien för de fria konsterna:Ida-Johanna Lundqvist, Hanna Zelleke Collin.

Svenska Akademien: Cecilia Hansson, Katrin Ahlgren.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur: Kaj Ahlsved, Michael Frost.

Kungl. Vitterhetsakademien: Annie Burman, Petra Dotlačilová , Svante Landgraf.

Presskontakt:

Lova Wallerö, jubileumskommunikatör lova.wallero@musikaliskaakademien.se

070-7630565