Publicerad: 2024-06-20

När kulturens betydelse nedprioriteras

Den senaste tiden har vi sett en oroande trend där kulturens betydelse alltmer nedprioriteras både på statlig, kommunal och regional nivå. Budgetnedskärningar drabbar musiklivet hårt och det är många som kämpar för att få ekonomin att gå ihop, musikinstitutioner såväl som professionella utövare.

Kulturens roll som samhällsbärare och inspirationskälla riskerar att försvagas när resurserna minskar. Nedskärningarna drabbar allra hårdast den smala, ickekommersiella musiken och många tvingas till svåra val.

Det går väldigt snabbt att rasera det mångåriga arbete som ligger bakom väl fungerande verksamheter på hög nivå. Just nu ser vi alltför stora konsekvenser av ett kortsiktigt tänkande, utan förståelse för musiklivets förutsättningar och dess infrastruktur.

Kungl. Musikaliska Akademien arbetar kontinuerligt för att främja musikens plats i vårt samhälle och agerar på olika sätt för att stärka möjligheterna till konstnärligt skapande, genom en tät dialog med politiker, utövare, näringsliv och skola. Kanske är det vår viktigaste uppgift just nu – att bidra till en förändrad syn på värdet av musik, av kultur och på så sätt sprida ljus i det som många uppfattar som kulturskymning.

Mitt i dessa utmaningar ser vi också positiva krafter, inte minst näringslivets växande intresse för kulturlivets utveckling och värde i vårt land. Värt att nämna i detta sammanhang är också Kungl. Operans nyligen genomförda undersökning via Novus, som visar att 81% av Sveriges befolkning motsätter sig besparingar på kulturen. Vi vill med andra ord vara en kulturnation!

Till alla som tillsammans med oss står upp för kulturen som en grundpelare i samhället önskar vi en fin sommar!

Kungl. Musikaliska Akademien