Publicerad: 2018-05-24

Nya ledamöter i akademien

Vid akademiens sammankomst den 22 maj invaldes fyra nya svenska ledamöter och sju utländska. De nya svenska ledamöterna är musikforskare, docent Dan Lundberg, pianisten Francisca Skoogh, operasångaren Olle Persson och flöjtisten Sharon Bezaly von Bahr. Utländska ledmöter blev tonsättaren George Benjamin, sångerskan Mari Boine, violinisten Peter Herresthal, accordionisten och professorn Maria Kalaniemi, lutenisten Rolf Lislevand, gitarristen och kompositören Pat Metheny och tonsättaren Simon Steen-Andersen.

Nya svenska ledamöter:

Sharon Bezaly von Bahr
Flöjtisten Sharon Bezaly von Bahr har en meritlista, som talar för sig själv: Över 20 flöjtkonserter har tillägnats henne av kompositörer som Sofia Gubaidulina, Kalevi Aho, Sally Beamish, Chen Yi, Brett Dean och de svenska ledamöterna Anders Hillborg och Christian Lindberg. Hon har också uruppfört kammarmusikverk av Daniel Börtz, Carl-Axel Dominique och en lång rad andra framstående tonsättare. Hon har spelat in mer än 40 soloalbum och konserterat på sex kontinenter. Sharon Bezaly von Bahr ger regelbundet mästarkurser, framför allt i Asien men även i våra grannländer.

Dan Lundberg
Dan Lundberg, musikforskare, docent i musikvetenskap och chef för svenskt visarkiv 2002-2012, och från och med 2012 chef för bibliotek och arkiv samt forskningschef inom Musikverket. Dan Lundberg är internationellt verksam inom det musiketnologiska forskningsfältet och har publicerat en mängd artiklar framförallt med fokus på musik och identitet. I höstas utkom hans bok Kåklåtar, Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv. I gruppen Orientexpressen har han som klarinettist framfört musik från Östeuropa och Balkan. Gruppen, som finns utgiven på flertalet cd, kan räknas som en pionjär när det gäller att introducera folkmusik från Östeuropa och Balkan i Sverige.

Olle Persson
Olle Persson, baryton, tillhör sedan många år de mest efterfrågade och engagerade svenska sångsolisterna i sin genre. Med en ovanligt bred repertoar har han framträtt snart sagt alla betydande scener i Norden. Han är en framstående uttolkare av den romantiska tyska liedrepertoaren. Därtill har han mycket ofta engagerats för uruppföranden och nyare repertoar i nära samarbete med svenska samtida tonsättare, med en unik känsla för textbehandling och berättande. På Folkoperan har Olle Persson sedan 1987 varit en regelbunden gästsolist med ett stort antal huvudroller. Utöver samarbetet med Folkoperan har Olle Persson medverkat i en rad uppsättningar på bl a Kungliga Operan, Göteborgsoperan, Malmö Opera, Drottningholmsteatern och Norrlandsoperan. Olle Persson är även en uppskattad pedagog. 2013 tilldelades Olle Persson den kungliga medaljen Litteris et Artibus.

Francisca Skoogh
Francisca Skoogh debuterade vid 13 års ålder och har sedan dess etablerat sig som en av Sveriges främsta konsertpianister. Francisca Skooghs talrika cd-inspelningar har fått mycket fina recensioner. Under åren har hon framträtt med dirigenter såsom Heinz Wallberg, Michail Jurovskij, Thomas Dausgaard, Joana Carneiro, Susanna Mälkki och Gianandrea Noseda. De senaste åren har hon haft ett nära samarbete med dirigenten Leif Segerstam med pianokonserter av Beethoven, Brahms och Rachmaninov i fokus. Hon har även uruppfört en rad nyskrivna verk. Hon är doktorand i konstnärlig forskning vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet, och forskar kring pianisten på scenen och kommunikationen som sker i scenögonblicket. Sedan 2008 är Francisca Skoogh också verksam på deltid som psykolog och har kombinerat sina kunskaper som psykolog med sin erfarenhet som artist i kurser och föreläsningar för musiker.

Nya utländska ledamöter:

George Benjamin
Som 16-åring blev George Benjamin antagen att studera komposition för Olivier Messiaen vid Paris-konservatoriet. Blott 20 år gammal och fortfarande student, skrev han genombrottsverket Ringed by the Flat Horizon. Benjamin blev känd som ett underbarn och karriären tog fart med verken A Mind of Winter, At First Light och Antara, beställt för 10-års firandet av Centre Pompidou 1987. Into The Little Hill, hans första opera hade premiär 2006. Den följdes sex år senare av Written on Skin som vid premiären under festivalen i Aix-en-Provence blev en omedelbar succé. 2015 sattes den upp av Kungliga Operan. George Benjamin framträder också som dirigent och har uruppfört verk av Wolfgang Rihm, Unsuk Chin, Gérard Grisey och György Ligeti. Han leder regelbundet Royal Concertgebouw Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, London Sinfonietta och Ensemble Modern. 2001 blev George Benjamin professor i komposition vid King's College i London. Innan dess har han undervisat på the Royal College of Music.

Mari Boine
Den samiska sångerskan Mari Boine är en av Norges mest kända internationella artister, inofficiell samisk kulturambassadör och mottagare av Nordiska Rådets musikpris Hon föddes i Gámehisnjárga Länk till annan webbplats. i Karasjok kommun Länk till annan webbplats. i Finnmark, Norge och beskrevs i samband med en dokumentär på SVT 2016 som en modern och urban samekvinna, som pendlar mellan storstadsliv, konserter och resor runt hela jorden, men som samtidigt alltid längtar tillbaka till stillheten och naturen i Sameland. Mari Boine har i trettio år banat väg för en förnyelse av den samiska jojken och ledsagat den fram till sin fullkomligt självklara plats i det vidare begreppet världsmusik, med följden att människor över hela världen fångas av hennes röst, utan att förstå orden hon sjunger.

Peter Herresthal
Peter Herresthal är en internationellt verksam violinist med norskt ursprung. Med sin stora repertoar, sitt brinnande intresse för utbildning, nutida musik och musikens roll i samhället samt med sina artistiska kvalitéer har han alla förutsättningar att bidra till vår akademi på ett utmärkt sätt. Peter Herresthal innehar en professur vid Norges Musikhögskola i Oslo och är dessutom gästprofessor vid Royal College of Music i London. Han har ett nära samarbete med tonsättare som Thomas Adès, Kaija Saariaho och Olav Anton Thommessen och har framträtt med symfoniorkestrar i Wien, Melbourne, Oslo, Stockholm och Helsingfors för att nämna några. Även om Herresthals internationella kontaktyta är iögonfallande, så är kopplingarna till Sverige och svenskt musikliv starka: han har tidigare undervisat vid såväl Edsberg som Kungl. Musikhögskolan.

Maria Kalaniemi
Maria Kalaniemi har med sitt virtuosa accordionspel förändrat och utvecklat den finska folkmusiken sedan 1980-talet, där hon varit en tongivande musiker både inom- och utomlands. Hon har med sitt lyriska och kraftfulla musikanteri förnyat uppfattningen om accordionets möjligheter både som solist- och ensemble-instrument och i detta tjänar hon som en stor förebild för unga accordionister. Maria Kalaniemi är dessutom professor och doktor i musik, finns publicerad på ett tjugotal CD och har under sin långa karriär erhållit utmärkelser och priser för sin gärning.

Rolf Lislevand
Den norske lutenisten Rolf Lislevand är bosatt i Verona och i första hand verksam på kontinenten där han nått en stor publik, inte minst tack vare sitt mångåriga samarbete med Jordi Savall och Montserrat Figueras i deras världsberömda ensemble Hespèrion XXI. Han har också framträtt i Sverige och hållit mästarkurser här. Rolf Lislevand, vars diskografi är omfattande, har visat att det finns en högoktanig och länge försummad solorepertoar för dessa instrument. Han är en briljant improvisatör, som inte är främmande för att låta lutans klangvärld befruktas av moderna instrument.

Pat Metheny
Den amerikanske gitarristen och kompositören Pat Metheny är en av de globalt mest betydelsefulla nu levande jazzmusikerna. Han har ett omisskännligt sound och är en improvisatör med vad som förefaller vara ett närmast oändligt flöde av idéer. Han har samarbetat med de flesta av de största inom jazzen, men även med kompositörer och artister som Terry Riley, Steve Reich, Joni Mitchell och David Bowie. Hans diskografi är omfattande. Metheny har drivit många typer av projekt under loppet av sig karriär, såväl traditionsbevarande som experimentella. Vissa med ett brett, inkluderande tilltal, andra med ett smalare, mer sökande. Pat Metheny är dessutom en vaken debattör och flitig skribent i alla ämnen som tangerar musik.

Simon Steen-Andersen
Simon Steen-Andersen framstår som nordens mest uppmärksammade tonsättare i sin generation. Han är en nyskapande komponist, performer och installationsartist. I verkförteckningen finner man orkestermusik, kammarmusik (med eller utan multimedia), soloperformances, videos och installationer. Verken framhäver ofta spelandets fysiska och koreografiska sidor, instrumenten kombineras gärna med elektronik, video, objekt (till exempel vardagliga föremål) eller egna konstruktioner. Musikens uttryck är drastiskt, det banala ställs mot det intellektuella, det omedelbara mot det historiska, det lekfulla mot det reflekterande, det tysta mot det bullriga. Sedan 2016 är Simon Steen-Andersen ledamot av Akademie der Künste och hans konstnärliga gärning har även belönats med en rad priser. Simon Steen-Andersen undervisar i komposition vid Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, han har föreläst på sommarkursen i Darmstadt och undervisar sedan 2018 vid Hochschule der Künste i Bern.

Georg Benjamin

Mari Boine

Peter Herresthal

Maria Kalaniemi

Rolf Lislevand

Pat Metheny

Simon Steen-Andersen