Publicerad: 2018-10-25

Ny biografi om Karin Rehnqvist

Karin Rehnqvist tar plats som den första kvinnan i akademiens biografiserie Svenska Tonsättare. Författare är musikforskaren Per F. Broman.

Karin Rehnqvist är utan tvekan en av Sveriges mest nyskapande och intressanta konstnärer. Om stycket Davids nimm, som baserades på en polska hon sjungit in på rullband och sedan spelat upp baklänges, skrev den holländske journalisten Oswin Schneeweisz: ”Bland alla Berio-kloner och Ferneyhough-epigoner i nutida musik är det ytterst sällan som det dyker upp en komponist med ett helt eget sound”. Folkmusikinfluenserna har följt med under alla år, liksom hennes opretentiösa personlighet.  Hon var den första kvinnan i kompositionsklassen på Musikhögskolan och därmed blev hennes koppling till feminism närmast oundviklig, en koppling som hon själv inte skyggat för, även om hennes mål alltid varit att skriva musik som hon uppfattade som konstnärligt ärlig. 

Per F. Broman är professor i musikteori och biträdande dekan vid Bowling Green State University i Ohio, USA. Han disputerade 1999 vid Göteborgs universitet med en avhandling om tonsättaren Bengt Hambreus och har sedan dess bland annat skrivit om mottagandet at ABBA, Ingmar Bergmans filmmusik och musikanvändandet i TV-serien South Park. Han skrev också biografin över Sven-David Sandström i akademiens biografiserie Svenska tonsättare. 

Gidlunds förlag
Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 144

 


Text