Publicerad: 2019-03-22

Ny bok om ljudkonst

I akademiens skriftesrie har nu utkommit en ny antologi om ljudkonsten skriven av Åsa Stjerna och Andreas Engström.

De senaste årtiondena har inneburit en explosionsartad utveckling för ljudkonsten, som utgör ett självständigt område vid sidan av tonkonsten och den elektroakustiska musiken. I denna antologi samlas några av de viktigaste sentida texterna om konsten att göra ljud till konst.

Ljudkonst har som ambition att erbjuda en introduktion till och översikt över delar av ett landskap som utgörs av både konstnärliga soniska praktiker och teoretiska diskurser, vilka sammantagna formar ett fält som kommit att kallas ”ljudkonst”.

De fjorton essäer av konstnärer och teoretiker som ingår i Ljudkonst (re)presenterar, skriver antologins redaktörer Åsa Stjerna och Andreas Engström, hur samtalet om ljudkonst har utvecklats och omvandlats i den teoretiska diskussionen under de senaste decennierna. De tecknar konturerna av en historia om begreppets konstruktion och dekonstruktion, och formar en interdisciplinär berättelse som inte desto mindre innebär inkluderanden och exkluderanden. Det är en komplex berättelse om ljudets materialitet, om ljudets ontologi, om dess frigörelse från en inommusikalisk tolkningssfär, om konstarternas diskursiva expansion och öppnande mot samtida konstnärliga och filosofiska strömningar.

I Ljudkonst medverkar Helga de la Motte-Haber, David Toop, Douglas Kahn, Volker Straebel, Barbara Barthelmes, Golo Föllmer, Gernot Böhme, Frauke Behrendt, Gascia Ouzounian, Brandon LaBelle, Salomé Voegelin, Seth Kim-Cohen, Christoph Cox och Tara Rodgers. Ljudkonst utgör # 140 i Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie.