Publicerad: 2019-03-14

Ny förstudie för barns rätt till sång

Kungl. Musikaliska akademien initierar en förstudie inför ett stort projekt med målet att främja barns sjungande och höja sångkompetensen för både elever och lärare.

– Alla barn som går i skolan ska lära sig att använda sin röst, att lära sig älska sin röst och att vilja sjunga och jag tycker att det här projektet är ett steg i den riktningen, säger doktoranden David Johnson, som leder arbetet med förstudien.

Projektet har sin bakgrund i en engelsk nationell satsning, där barn i hela landet deltog i projektet Sing up! för knappt 10 år sedan. Forskning från den engelska studien visar att det finns ett samband mellan deltagarnas sångkompetens och deras självkänsla, välmående och sociala samhörighet och detta vill man nu överföra till Sverige.

Hör ett reportage om detta från Sveriges Radio: