Publicerad: 2021-12-16

Nyhet för musikaliska numismatiker

Kungl. Musikaliska Akademien grundades 1771 och fram emot 1840-talet tillät akademiens ekonomi att börja slå medaljer som äreminne över förtjänta personer och musikaliska gärningar. Sven Lindskog ger i nya skriften "Musikaliska akademimedaljer" en välkommen och grundlig analys av akademiens samlingar såväl som samarbetet med andra akademier och dessas egen medaljutgivning inom musikens område.

I Sverige har medaljer har givits till framstående personer sedan Gustav Vasas tid. I skriften "Musikaliska akademimedaljer - Kungl. Musikaliska Akademiens medaljer och jetonger samt övriga kungliga akademiers minnespenningar och medaljer med musikalisk anknytning” lyfter Sven Lindskog hur synen på medaljerna som belöningssystem förändrats i takt med samhället.

Skriften är en gedigen genomlysning av den musikaliska medaljhistoriken som ger nya infallsvinklar på 250 års musikliv i Sverige och fyller därmed en lucka i akademiens historieskrivning. Läsaren får följa med från den första belöningsjetongen, med graveringen ”TIL UPMUNTRAN”, som utgavs 1797, till den allra senaste medaljen, förtjänsttecknet i guld, som delades ut så sent som på Kungl. Musikaliska Akademiens årliga högtidssammankomst 29 november 2021.

Skriften beställdes i samband med Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum 2021.

Den ges ut av Gidlunds förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kan köpas i bokhandeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. både i tryckt format samt som e-bok, på svenska och engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Presskontakt:

Lova Wallerö, kommunikatör
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se