Publicerad: 2020-11-13

Öppet brev ang Göteborg Wind Orchestra

Kungl. Musikaliska akademien skriver ett uppskattande och uppfordrande öppet brev till Göteborgs Stad med anledning av framtiden för Göteborg Wind Orchestra.

 

Öppet brev till kommunstyrelsen och kulturnämnden i Göteborgs Stad

Häromdagen nåddes vi av beskedet att Göteborgs Stad tagit beslut om en budget för 2021 där Göteborg Wind Orchestra (GWO) framöver ska få ett riktat långsiktigt verksamhetsstöd istället för kortsiktig finansiering. Beslutet är mycket glädjande och ett steg i rätt riktning, och Kungl. Musikaliska akademien vill framhålla att det nu är av yttersta vikt att orkesterns årliga anslag lyfts till ett belopp där GWO åter kan verka på högsta nivå och fortsätta att driva den konstnärliga utvecklingen framåt.

I många år har Göteborg Wind Orchestra levt under stor ekonomisk press och det var ett dråpslag för orkestern, och blåsmusiken som konstform över hela landet, när beskedet om halverat anslag i innevarande års budget från Göteborgs Stad stod klart. Att man nu verkar för att istället stärka GWO gynnar stadens musikaliska mångfald, det gynnar det fria musiklivet, det gynnar återväxten av hotade instrumentgrupper och det skickar en stark signal om musikens och kulturens självklara plats i vårt samhälle. Det sänder också en stark signal till alla barn och unga i Västra Götalandregionen som valt ett blåsinstrument i kulturskolan att det framgent kommer att finnas professionella förebilder att inspireras av och en möjlig framtid som yrkesmusiker på sitt instrument.

Just nu finns ett fönster att ge GWO en reell möjlighet och ett uppdrag att vara västkustens folkliga spjutspets och elitensemble inom konstarten blåsmusik för lång tid framöver.


Fredrik Wetterqvist, Ständig sekreterare Kungl. Musikaliska akademien
Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska akademien

Foto: Tilo Stengel