Publicerad: 2021-04-07

Öppet brev: Svaromål på Susanne Nyströms ledare den 5 april 2021

I måndagens ledare i DN skriver Susanne Nyström om ungdomar som ges möjlighet att sommarjobba inom det musikeryrke hon betecknar som ett "hittepå-projekt”, i vilket de får en felaktig bild av vad ett ”riktigt" jobb innebär. Trumpet är det instrument som Nyström lyfter som exempel.

Man skulle kunna tro att pandemin gett andra insikter om musikens betydelse för samhällsutvecklingen och människors välbefinnande än det ogrundade tyckande som Nyström hänger sig åt. Låt oss påminna om att, enligt statistik från Musiksverige, den svenska musikbranschen omsatte 12,2 miljarder kronor år 2019. Då talar vi enbart om ekonomi och har inte ens nämnt vare sig musikens egenvärde eller dess väldokumenterade hälsoeffekter.

Svenskt blåsmusikliv befinner sig i en stor kris rörande återväxten inom vissa instrument och kulturutskottets ordförande, Christer Nylander, har för liberalernas räkning nyligen efterlyst ett nationellt grepp för att säkra återväxten av blåsmusiker i Sverige (Kulturnytt 23 mars). Vi finner det anmärkningsvärt att en journalist med så uppenbara kunskapsbrister, på ledarplats, kan nedvärdera en hel yrkeskår på det sätt som skett i dagens publicering och vill tillägga att en av Sveriges främsta musiker genom tiderna just är en nu levande, aktiv, svensk trumpetare.

Hans namn (om det skulle ha undgått Susanne Nyström) är Håkan Hardenberger.

Kungl. Musikaliska Akademien skickade svaromålet till DN under gårdagen (6 april 2021) och inväntar svar.

Här Länk till annan webbplats. kan du läsa Susanne Nyströms ledare

Susanne Rydén, preses
Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare

Kontakt

Sanna Neumann, kommunikatör
E-post