Publicerad: 2020-11-05

Öppet brev till rektor för Luleå tekniska universitet

Akademien ser med oro på att universitetet planerar att lägga ner sin ämneslärarutbildning i musik.

Det är med stor oro som Kungl. Musikaliska akademien noterar att Luleå tekniska universitet har planer på att lägga ned sin ämneslärarutbildning i musik. Att utbilda kompetenta musiklärare är en av de viktigaste byggstenarna i det musikaliska ekosystemet. Musiklärare som är kompetenta och entusiasmerande i sitt undervisningsämne, men som också i de utbildningsvetenskapliga delarna är väl förankrade i musikpedagogiska och musikdidaktiska perspektiv. Vi har under många år glatt oss över den aktivitet och dynamik som kännetecknar musiklivet i de norra delarna av landet. Vi är rädda för att denna positiva utveckling nu hotas och vädjar till universitetsstyrelse och rektor att beakta de konsekvenser en nedläggning riskerar att förorsaka.

Susanne Rydén, preses

Joakim Milder, vice preses, professor Kungliga Musikhögskolan

Stefan Parkman, vice preses, professor Uppsala universitet

Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare Kungl. Musikaliska akademien