Publicerad: 2016-11-30

Pedagoger och musikforskare belönade

Fyra pedagoger och två musikforskare fick ta emot belöningar då Kungl. Musikaliska akademien samlades för sin årliga högtidssammankomst: Staffan Hedin (Göran Lagervalls musikstipendium), Ingalill Sörlin och Paul Helltén (Göran Lagervalls pedagogstipendium), Martin Lindström (Mai von Rosens pedagogpris) Christina Tobeck (Ingmar Bengtssonpriset) och Peter van Tour (Hilding Rosenbergstipendiet)

Hilding Rosenbergstipendiet tilldelades musikforskaren Peter van Tour för hans doktorsavhandling Counterpoint and Partimento. Methods of Teaching Composition in Late Eighteenth-Century Naples. De forskningsresultat som presenteras i denna metodiskt synnerligen genomarbetade studie, har väsentligt fördjupat kunskapen om innehållet i de ledande neapolitanska skolornas kompositionsundervisning vid slutet av 1700-talet. Avhandlingen har kompletterats med två omfattande webdatabaser som utgör värdefulla redskap för forskare inom området. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Ingmar Bengtssonpriset tilldelades Christina Tobeck. Med sina arbeten om bland andra Karl-Birger Blomdahl, Bo Wallner, Johan Lindegren, Helena Munktell, Valborg Aulin och många andra tonsättare har hon på ett lysande sätt bidragit till kunskapen om svensk musik och svensk musikhistoria. Hon förenar grundlighet och sinne för detaljernas betydelse med en förmåga att presentera sina resultat på ett överskådligt och fängslande sätt. Dessa egenskaper präglar såväl hennes skrivna texter som hennes många radioprogram, med vilka hon har gjort en stor folkbildningsinsats. Priset är på 20 000 kronor.

Mai von Rosens pedagogpris tilldelades Martin Lindström. Han har bakom sig en imponerande lärargärning som lektor i pianospel och pianometodik på Ersta Sköndal högskola. Som pianist och pedagog arbetar han efter en väl genomarbetad metodik. Med sitt stora engagemang hjälper han blivande kyrkomusiker, pianister, dirigenter och sångare att uppnå en hög teknisk nivå och djupa musikaliska insikter. Priset är på 40 000 kronor.

Paul Helltén tilldelades Göran Lagervalls pedagogstipendium. Genom sin inspirerande och kreativa pedagogik får han sina elever att på nya sätt lära sig spela klassisk gitarr. Övningarna fokuserar ofta på snabbhet, flexibilitet och styrka. Hans engagerande undervisning har lett till att många av hans elever erhållit stipendier och även vunnit musiktävlingar. Flera har dessutom gått vidare till högre studier och ett liv som yrkesmusiker. Stipendiet är på 25 000 kronor.

Ingalill Sörlin tilldelades Göran Lagervalls pedagogstipendium. Med sitt stora engagemang har hon utvecklat inspirerande metoder för arbetet med barn och unga inom musikundervisningen. Hon har en unik förmåga att verkligen se alla barn i sin verksamhet och att stimulera till gränsöverskridande samarbeten. Detta gäller inte minst i mötet med nyanlända barn och ungdomar där hennes arbete med musiken bidrar till att stärka språkinlärning och språkförståelse. Stipendiet är på 25 000 kronor.

Göran Lagervalls musikstipendium inom högre musikutbildning tilldelades Staffan Hedin. Med djup musikteoretisk kunskap, stor erfarenhet och ett brinnande intresse utvecklar han ständigt nya undervisningsformer och arbetsmetoder. Därigenom lyckas han utveckla varje students kunskaper inom detta område, utifrån vars och ens förutsättningar. Otaliga är de kyrkomusiker, musiklärare, teoripedagoger, dirigenter och tonsättare som har fått en gedigen musikteoretisk grund genom hans undervisning. Stipendiet är på 25 000 kronor.