Publicerad: 2021-12-01

Pedagoger och musikforskare belönas

Under Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst delades stipendier ut till fyra pedagoger och två (tre) musikforskare, som belönas för sina enastående insatser för musiklivet.

Mikael Kanarva tilldelas Mai von Rosens pianopedagogpris om 40 000 kr för sin betydelsefulla gärning som pianopedagog vid Dunkers Kulturhus, vid Musikhögskolan Ingesund och som konstnärlig ledare för Helsingborgs Pianofestival. Genom sina elever, varav många idag har framgångsrika karriärer som pianister och pianopedagoger, för han vidare ett gediget kunnande.

Jessica Colliander tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium om 25 000 kr för sitt arbete som cello- och pianopedagog vid kulturskolan i Kungsbacka. Där har hon bland annat skapat en unik undervisningsmetod genom att kombinera traditionell celloundervisning med Suzukimetoden, och är en efterfrågad instruktör och kursledare.

Ulla-Britt Frohm tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium om 25 000 kr för sitt arbete som musiklärare vid Malå kulturskola. Hon har med hög kvalitet helhjärtat engagerat sig i alla elevers musikaliska utbildning och även kraftfullt bidragit till utvecklingen av hela verksamheten i kommunen. Kärleken till musiken, bygden och bygdens barn strålar om henne.

Ragnhild Sandberg-Jurström tilldelas Göran Lagervalls musikstipendium om 25 000 kr för att hon med mod, skicklighet och envishet etablerat musikpedagogisk forskning och vetenskapliga perspektiv som en integrerad del av utbildningarna vid Musikhögskolan Ingesund. Genom sin gärning som lärare och forskare har hon kraftfullt bidragit till att utveckla det musikpedagogiska fältet, såväl lokalt som nationellt.

Veronika Muchitsch tilldelas Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap om 20 000 kr för sin doktorsavhandling Vocal Figurations. Technique, Technology, and Mediation in the Gendering of Voice in Twenty-First-Century Pop Music. Studien utgör ett aktuellt och originellt bidrag till genus- och rasforskningen inom musikområdet, där väl valda teorier och begrepp som ”post-war white femininity”, homofobi och misogyni, icke-binär och transidentitet, samt ”white mainstream media” utgör ramen för avhandlingens väl genomförda analyser av estetik, teknik och reception.

Ann-Marie Nilsson tilldelas Harald Göranssonstipendiet för musikvetenskaplig forskning om 22 000 kr för sin banbrytande och omfattande studier i kyrklig musik från svensk medeltid. Hon har även gjort en viktig insats som förmedlare och folkbildare, och inom de internationella nätverken för liturgihistorisk forskning.

Håkan Lundström tilldelas Carl-Allan Mobergstipendiet för musikforskning om 20 000 kr för sin banbrytande forskargärning vid Musikhögskolan i Malmö. Parallellt med sin egen forskning utförde han storverk bakom kulisserna, bland annat genom att skapa konstnärliga fakulteten och initiera samt driva forskarskolan i konstnärlig forskning. Håkan Lundström kunde tyvärr inte närvara vid högtidssammankomsten för att ta emot sitt stipendium.

Foto: Felicia Margineanu.

Presskontakt:

Lova Wallerö, kommunikatör
0707630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se

Pressbild:

Stipendiater 2021

Stipendiater 2021. Foto: Felicia Margineanu