Publicerad: 2014-11-25

Pedagoger och musikforskare belönas

Vid Kungl. Musikaliska akademiens årliga högtidssammankomst uppmärksammas framstående pedagoger och musikforskare med priser och stipendier. Årets mottagare var Maria Schildt, Carina Borgström-Källén, Mats Eckerborn, Robert Henriksson, Lars Ohlsson och Anders Hammarlund.

Maria Schildt (Uppsala)tilldelas Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap för sin utomordentliga doktorsavhandling i musikvetenskap om musik och musikbruk vid det svenska hovet under andra hälften av 1600-talet, i vilken hon lägger fram en stor mängd ny kunskap i ett klassiskt forskningsfält inom svensk musikhistoria.

Carina Borgström-Källén (Göteborg)tilldelas Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap för sin mycket väl genomförda, föredömligt vetenskapsteoretiskt grundade, och mycket aktuella avhandling "När musiken gör skillnad – genus och genrepraktiker i samspel". Studien visar hur könsroller konserveras i traditionell ensembleundervisning, men inte minst hur dessa kan motverkas genom att låta eleverna få möta och finnas i det obekanta.

Mats Eckeborn (Uppsala Musikskola)tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium för ett särdeles stort och unikt engagemang för sina elever och undervisning. Eckeborn har som cellolärare i Uppsala musikskola varit en betydande kraft för cellon och övriga stråkinstrument.

Robert Henriksson (Musikskolan i Arvika) tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium för sin exceptionella förmåga att entusiasmera och utveckla sina elever. Henriksson har som lärare på Musikskolan i Arvika och Musikhögskolan Ingesund haft stor betydelse för att utveckla undervisning och ensemblespel, och har bidragit till att lyfta fram många framstående elever.

Göran Lagervalls musikstipendium (Högskolan för scen och musik, Göteborg)tilldelas gitarristen och pedagogen Lars Ohlsson som under fyra decennier har arbetat för utveckling av den högre musikutbildningen. Med studenten i centrum har han verkat som kompetent och eftersökt pedagog och lärare inom både musiker- och musiklärarutbildningarna. Hans pedagogiska gärning som utbildningsledare har genom hans mångåriga engagerade, kreativa och innovativa verksamhet satt väsentliga avtryck såväl nationellt som internationellt.

Anders Hammarlund (Stockholm)tilldelas Ingmar Bengtssonpriset för sitt framstående författarskap om musikens europeiska kulturhistoria, i vilket han med sin ordkonst sätter människor och miljöer i ett förklarande ljus.