Publicerad: 2021-10-28

Premiär för pris i Sven-David Sandströms minne går till nyskriven körmusik

Tonsättaren Matthew Peterson (t.h.) är mottagaren av det nyinstiftade körpriset ”Sven-David Sandström Choral Composition Awards”. Priset omfattar ett belopp om 5.000 dollar som arvode för att komponera ett verk för kör a cappella, som uruppförs i Berwaldhallen 29 oktober 2022. 

 

Sven-David Sandström, 30 oktober 1942 – 10 juni 2019

Strax före tonsättaren Sven-David Sandströms bortgång frågade hans hustru, Ann-Marie Lysell, om han ville bli ihågkommen genom ett pris i hans namn. Och, i så fall, vem eller vilka som skulle komma ifråga för att få det. Sandströms svar kom snabbt och tveklöst:

”Det ska vara ett pris som uppmärksammar nyskriven körmusik”.

Genom medel som insamlats till Sven-David Sandströms Minnesfond har ”Sven-David Sandström Choral Composition Awards” etablerats. Till denna tävlings första omgång - av flera planerade - kunde Sandströms forna studenter vid Jacobs School of Music vid Indiana University i Bloomington, USA ansöka.

En internationell jury har utsett tonsättaren Matthew Peterson, numera bosatt och verksam i Sverige, till mottagare av förstapriset i tävlingen. Priset omfattar ett belopp om 5.000 dollar som arvode för att komponera ett verk för kör a cappella. Verket uruppförs av Radiokören vid en konsert i Berwaldhallen, Stockholm, 29 oktober 2022 i närhet till Sandströms 80-årsdag. Därefter ska detta verk framföras av några ledande körer i världen, som listas nedan.

”Det är en oerhörd ära att tilldelas detta pris som Sven-David och hans fru Ann-Marie tänkte ut kort före hans bortgång. Sven-Davids kärlek för att kommunicera med omvärlden genom vokalmusik var tydligt och kommer alltid vara en stor inspiration”, säger Matthew Peterson.

För att ytterligare uppmärksamma några av Sandströms forna studenter ingår dessutom ett antal ”Performance Prizes” i tävlingen. Ett urval av de som skickat in bidrag till tävlingen får sina verk framförda av de nedan listade ensemblerna. Tidpunkt ej fastställd.

Ann-Marie Lysell uttrycker sin stora tacksamhet till alla som bidragit till fonden och till Kungl. Musikaliska Akademien som förvaltar den, samt till Gehrmans Musikförlag, som förbundit sig att publicera det vinnande bidraget.

Tävlingsjuryn har bestått av: David Dzubay, IU Jacobs School composition department, (juryns ordförande), Claude Baker, IU Jacobs School composition department, Britta Byström, tonsättare samt ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien, Dominick DiOrio, IU Jacobs School choral department samt dirigent NOTUS, Fredrik Malmberg, Kungl. Musikhögskolan samt dirigent Eric Ericsons Kammarkör, Stefan Parkman, dirigent samt Vice preses Kungl. Musikaliska Akademien, Grete Pedersen, dirigent, Vokalensemblen vid Musikhögskolan, Oslo

Det beställda verket framförs av följande körer:

  • Radiokören, Sveriges Radio
  • Vokalensemblen vid Musikhögskolan i Oslo
  • Eric Ericsons Kammarkör
  • Indiana University Jacobs School of Music NOTUS
  • Sofia Vokalensemble

 

Presskontakt:

Lova Wallerö, Kommunikation och PR, 0707-630565 lova.wallero@musikaliskaakademien.se