Publicerad: 2015-02-06

Presentationsdag för ny svensk orkestermusik

Tonsättare får möjlighet att visa upp sin nya orkestermusik för orkestrar och arrangörer. Sista anmälan för tonsättare den 3 mars 2015.

Under en heldag framför Sveriges Radios Symfoniorkester kortare verk, eller utsnitt av verk, av 10-12 svenska tonsättare. Till presentationsdagen inbjuds representanter för programråd eller motsvarande från svenska orkestrar, samt medverkande tonsättare. Samtliga framföranden spelas in, och tillgängliggörs för de inbjudna.

Partitur av medverkande stycken, samt andra verk av tonsättarna kommer även att finnas tillgängliga på plats. Utvalda tonsättare kommer även att presenteras i en trycksak. Målsättningen är att sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar till representanter för svenskt musikliv, i syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren.

Utlysning

Tonsättare som önskar delta ombedes skicka in partitur av ett verk, eller utsnitt av ett verk, om maximalt 5-7 minuter, som inte är äldre än 10 år. Komplett material (partitur+stämmor) skall vara deponerat hos Svensk Musik Länk till annan webbplats. eller utgivet av förlag. Maximal instrumentbesättning är:
3*3*3*3*, 4331, 1+2, harpa samt stråkar (möjliga biinstrument: piccola, ess- och basklarinett, engelskt horn, kontrafagott).
Med tanke på de varierande orkesterstorlekarna i Sverige får verken gärna vara för en mindre sättning. Verk utöver maxbesättning eller med specialinstrument, solister, elektronik eller liknande kommer inte att kunna tas med. Mer information om Sveriges Radios Symfoniorkester finns på www.berwaldhallen.se Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan görs endast elektroniskt på www.fst.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 3 mars 2015. Komplett material (partitur+stämmor) måste vara deponerat eller utgivet innan anmälan kan ske.

En fristående kommitté väljer ut de 10-12 verk som kommer att framföras den 3 juni. Inga arvoden utgår för utvalda tonsättare, däremot resor och övernattning för tillresande tonsättare. 

Arrangörer:
Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska akademien och Sveriges Radios Symfoniorkester – med stöd av Stims Promotionnämnd, Svensk Musik och Gehrmans Musikförlag