Publicerad: 2018-04-27

Pressmeddelande från akademiens styrelse

Ledamoten i Kungl. Musikaliska akademien Håkan Hagegård har idag meddelat att han, efter anklagelser gällande sexuella trakasserier vid musikhögskolorna i Stockholm och Oslo, tillbakavisar dessa anklagelser men lämnar akademiens verksamhet och framgent inte kommer att delta i denna. Det är hans förhoppning att akademien därmed ska undgå skada och med bibehållen trovärdighet kunna fokusera på de frågor som är centrala i akademiens arbete. Styrelsen för Kungl. Musikaliska akademien välkomnar Hagegårds beslut.

 

Styrelsen arbetar för närvarande med att ta fram reviderade stadgar och etiska riktlinjer för akademien, och samverkar med andra aktörer inom svenskt musikliv för att främja jämställdhet och motverka tystnadskultur, sexuella trakasserier och utnyttjande av beroendeställning.

Styrelsen för Kungl. Musikaliska akademien:

Susanne Rydén, preses
Anna Larsson
Henrik Strindberg
Joakim Milder
Mats Bergström
Petter Sundkvist
Stefan Parkman
Staffan Scheja
Susanne Rosenberg
Tobias Ringborg
Victoria Borisova-Ollas