Publicerad: 2011-12-01

Prisade pedagoger och forskare

Vid högtidssammankomsten belönades även pedagoger och musikforskare. Niklas Haak och Eva Unosson fick ta emot Göran Lagervalls Pedagogstipendium medan Gunnar Spjuth tilldelades Göran Lagervalls Musikstipendium. Joel Speerstra fick ta emot Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap och Folke Bohlin tilldelas Harald Göransson stipendiet.
Göran Lagervalls Musikstipendium tilldelas Gunnar Spjuth. I sin egenskap av universitetsadjunkt i gitarrspel vid Musikhögskolan i Malmö har han vunnit stor uppskattning och respekt för sin inspirerande pedagogiska gärning liksom för sina konstnärliga och högskolepedagogiska utvecklingsarbeten.

Niklas Haak tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium för sin ständiga strävan att finna nya vägar i sin undervisning och för sitt genuina intresse för eleverna. Han äger en stor förmåga att ge eleverna möjlighet till eget skapande. Genom ny teknik och ständig nyfikenhet stimulerar han till samspel och kommunikation och förädlar samtidigt tradition och nyskapande på ett föredömligt och utmanande sätt.

Eva Unosson tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium för sitt övertygande och metodiska ledarskap. Hennes väl genomarbetade program med figuration, visuell charm och stor genrebredd hjälper elever i alla åldrar – allt från de yngre Suzukibarnen upp till de mest avancerade grupperingarna inom musikskolan – att på ett naturligt sätt kommunicera med sina åhörare.

Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap tilldelas Fil. dr Joel Speerstra. Hans banbrytande forskning om pedalklavikordet – som också innebar en rekonstruktion av ett bevarat 1700-talsinstrument – har bland annat visat på instrumentets viktiga funktion som övnings- och undervisningsinstrument för sin tids organister.

Professor emeritus Folke Bohlin tilldelas Harald Göransson-stipendiet för sin mångåriga och framstående gärning som forskare, pedagog och praktiker inom kyrkosångens område. Hans initierade forskning spänner över ett tids- och
ämnesmässigt brett fält och innefattar bland annat betydande bidrag till den svenska gudstjänstmusikens historia.

Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00