Publicerad: 2017-11-29

Prisade pedagoger och musikforskare

Fyra framstående pedagoger och två ledande musikforskare uppmärksammades med priser och stipendier vid akademiens årliga högtidssammankomsst den 27 november. Det var pedagogerna Marianne Jacobs, Britta Johansson, Margareta Bäcklin och Ismahni Björkman samt musikforskarna Mischa van Kan och Anders Dillmar.

Mai von Rosens pianopedagogpris tilldelades Marianne Jacobs för en unik gärning inom svensk pianoutbildning och svenskt musikliv. Som artist, utbildare och initiativtagare till en rad verksamheter har hon verkat för utbildningspelarens alla delar – från nybörjarstadiet till professionell nivå, och hon har direkt bidragit till det nu verksamma nationella pianistiska arvet.

Göran Lagervalls musikstipendium inom högre musikutbildning tilldelades Britta Johansson för en lång och betydelsefull insats som sångpedagog vid Musikhögskolan i Malmö. Hennes pedagogik kännetecknas av ett stort engagemang och en bred kompetens för att möta och utveckla sångare. Detta framstående pedagogiska och konstnärliga arbete har resulterat i att många av hennes studenter idag arbetar som professionella sångare både i Sverige och internationellt.

Göran Lagervalls pedagogstipendium tilldelades Margareta Bäcklin för sina pedagogiska insatser, präglade av lekfullhet och elegans, inom ett brett spektra av pianoundervisning på Solna kulturskola. Som skicklig ackompanjatör och improvisatör höjer hon kvaliteten inom barndans och balett. Genom fantasi och teater kombinerar hon skickligt musikhantverk med pedagogisk närvaro på ett sätt som barnen älskar.

Göran Lagervalls pedagogstipendium tilldelades Ismahni Björkman för sin förmåga att få eleven att tro på sig själv med stor lyhördhet inför dennes behov. I sin harpundervisning på Danderyds Kulturskola arbetar hon dels med sitt eget undervisningsmaterial men tar också till sig ny forskning inom pedagogiken, på ett nyfiket och analyserande vis. Hon är en unik pedagog som tror på skapandet och ständigt utvecklar och reflekterar över sin undervisning

Hilding Rosenberg stipendium för svensk musikvetenskap tilldelas fil. dr Mischa van Kan för hans doktorsavhandling Swingin’ Swedes: The Transnational Exchange of Swedish Jazz in the US. Den behandlar ett tidigare föga utforskat material i en välskriven och logiskt disponerad framställning, där aktuella teoretiska perspektiv anläggs på ett självständigt vis och det empiriska materialet ger ny kunskap om hur 'det svenska' betraktats och använts.

Harald Göranssonstipendiet tilldelas fil. dr Anders Dillmar för hans forskning om Harald Göranssons gärning. Med fokus på Göransson som ledande aktör under en tid av omvälvande förändringar i kyrkans musik ger han ett omfattande och väsentligt bidrag till den svenska kyrkomusikens historia under senare hälften av 1900-talet.