Publicerad: 2010-05-21

Pris till skickliga pedagoger

Två skickliga pedagoger som haft stor betydelse för många unga musikers utveckling är violinisten Torbjörn Westman och pianisten Bengt Andersson. För att uppmärksamma deras insatser har Kungl. Musikaliska Akademien belönat dem med var sitt stipendium om 25 000 kr.

Bengt Andersson, lärare vid Musikkonservatoriet i Falun, har tilldelats Mai von Rosens Pedagogpris ”för sin långa osvikliga gärning att fostra unga svenska pianister, alltid med kunskap, glädje och allvar.”

Torbjörn Westman, verksam vid Oskarshamns folkhögskola och Oscarsgymnasiet, har tilldelats Ingrid och Per Welins Pedagogpris för att han ”på ett exemplariskt sätt kombinerat sitt arbete som musiker med kvalificerade pedagogiska gärningar”.

Stipendierna delades ut i samband med konsert och mottagning i Akademiens lokaler.För mer information kontakta Agneta Lagström
08-407 18 10, agneta.lagstrom@musakad.se