Publicerad: 2023-02-23

Satsning på en sjungande skola får miljonstöd

Kungl. Musikaliska Akademiens verksamhet Sjungande barn beviljas miljonstöd av Arvsfonden för en treårig satsning på en sjungande skola. Sången har länge haft stor betydelse i Sverige, men bland barn sjungs det allt mindre och sången nedprioriteras i både skola och lärosäten. Därför utvecklar Sjungande barn en guide till sång i skolan som ger kunskap till pedagoger och ökar barnens inflytande över musikundervisningen. Guiden ska inspirera till att sjunga mer i klassrummet och bidra till förbättrad sångundervisning för barn 6—12 år.

Studier visar att barn som sjunger, utöver sångutveckling, visar en mer positiv inställning till skolan, har starkare självbild och visar emotionellt engagemang. Trots det visar en kartläggning av Sjungande barn och Ungikör att sångens utrymme på lärarutbildningarna minskat. När musikundervisningen dessutom nedprioriteras i många grundskolor, läggs mer ansvar för barns möjlighet till sång på klasslärarna.

När kunskapen om sångrösten minskar, ökar osäkerheten för hur man sjunger med barnen. Den pågående debatten om tonarter och minskad gemensam sång belyser det faktum att många idag inte får möjlighet att uttrycka sig genom sång, säger Susanne Rydén, preses Kungl. Musikaliska Akademien. Vi behöver säkerställa alla barns jämlika möjligheter till sång.

– Kungl. Musikaliska Akademins nya projekt är ett bra exempel hur man kan inkludera och förbättra förutsättningarna för fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn och unga. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Solveig McKenzie, enhetschef Arvsfonden.

Satsningen på en sjungande skola bedrivs i tre år inom tre repertoarområden:

1) Alla barns sångskatt, där fokus ligger på att lyfta fram sångskatt från olika kulturer, urfolk och minoriteter i en metodik anpassad för varje klassrum (utvecklingsmodellen är utformad i samarbete med forskarna David Johnson och Ylva Hofvander Trulsson som även utför en vetenskaplig studie för Sjungande barn (ej arvsfondsfinansierad)),

2) Sång igång, som i samverkan med Svenska kyrkan utvecklar bland annat modeller för att identifiera professionell musikkompetens nära barnen och

3) Ny musik för unga röster, i samverkan med Föreningen svenska tonsättare och svenska musikhögskolor, som fokuserar på samarbete mellan barnkörer och tonsättare när ny musik för barnrösten ska skrivas med barnen som medskapare.

– Genom det nationella nätverk av pedagoger som Sjungande barn har byggt upp vet vi att många lärare är osäkra i sin egen sång. Många behöver stöd i hur sångundervisningen kan formas, vilka sånger och metoder som bäst stimulerar lusten att sjunga och vilka tonlägen som fungerar bäst, menar Sjungande barns projektledare Ulrika Lind. I en orolig och oförutsägbar värld finns starka skäl att lägga fokus på kreativitet samt lyssnande och lyhördhet för varandra, för vilket sång och musik är oslagbara redskap.

Guiden för sång i skolan ska kunna användas som en levande fortbildningsbank och spridas till befintliga och kommande generationer av barn och lärare.


Tre snabba tips till pedagogen: så här får du arbetet med barns sång att fungera!

1. Rätt tonläge – utgå från barnrösten. Barn sjunger i en högre tonart än vuxna och de sånger som ska sjungas behöver vara anpassade för barnrösten. Låt barnen sätta tonen!

2. Sång och rörelse hör ihop. Förstärk orden i sången med rörelser – då hweänger barnen lättare med och det är roligt att röra på sig!

3. Låt alla barn få höras. Det ger bekräftelse och skapar självförtroende. Inkludera genom låtval. Vad vill barnen sjunga?

Sjungande barn

Sjungande barn är en landsomfattande rörelse med målet ett Nationellt program för alla barns rätt till sin röst genom tal och sång, med sången som klingande redskap för att minska utanförskap, stärka psykisk hälsa och öka respekten för musikämnet i skolan.

Länk till Sjungande barns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presskontakt:

Lova Wallerö
Kommunikationsansvarig
070-7630565
lova.wallero@musikaliskaakademien.se