Publicerad: 2023-04-25

Skola och musikliv tillsammans för barns rätt till sång

Svenska barn sjunger allt mindre och riskerar därmed att gå miste om en viktig resurs i livet. Nu lanserar Svenska kyrkan i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien och Sveriges kyrkosångsförbund en satsning som ska stärka samverkan mellan musikliv och skola och som utgör en bas för fortsatt delaktighet och interaktion, för barns rätt till sin egen röst.

Forskningen är entydig när det gäller sångens många positiva effekter, den främjar språklig och social utveckling, den är en kraft för inkludering och minskat utanförskap. Samtidigt är trenden tydlig: sången tystnar hos svenska barn. Även i skolan har musikundervisningen minskat, särskilt i glesbygd där tillgång till musiklärare ofta saknas.

Projektet Sång igång syftar till att ta tillvara på den musikkompetens som finns bland Sveriges kyrkomusiker och skapa bättre förutsättningar för sång i skolan, tillsammans med de engagerade lärare och elever som finns i landets skolor.

Satsningen riktar sig till barn i grundskolans klasser F-3. Svenska kyrkan erbjuder genom sina musiker och pedagoger över hela landet ett samarbete med skolor för att inspirera till sång och utveckling av röstens resurser.

Konkret går satsningen ut på att:

  • Medarbetare i Svenska kyrkans församlingar ska möta elever och lärare i årskurs F-3 vid minst fyra tillfällen per läsår.

    • En webbsida har skapats som kontinuerligt fylls på med nytt inspirationsmaterial.

    • Ett häfte med 20 sånger har tagits fram, som bygger på grundskolans läroplan att elever ska lära känna nationalsången, sånger ur den svenska och skandinaviska barnsångstraditionen samt några av de vanligaste psalmerna.

- Med Sång igång vill vi bidra till mer jämlika förutsättningar för barns sång och röstanvändning, med fokus på glesbygdsförhållanden och undersöka hur denna samverkansmodell kan få fortsatt användning, säger Ulrika Lind, projektledare Sjungande barn.

- Hittills har ett 40-tal församlingar i landet anslutit sig, stadigt fler tillkommer, säger Marit Torkelson, projektledare för Sång igång. Sången, inte minst barnsången, har en stark tradition inom kyrkan.

Pilotprojektet Sång igång

Sång igång är ett pilotprojekt i samarbete mellan Svenska kyrkan, Kungl. Musikaliska Akademien och Sveriges kyrkosångförbund. Projektet pågår i första hand fram till 31 december 2024, med möjlighet till fortsättning därefter. Projektet är icke konfessionellt och förankrat i Läroplanen för grundskolan, Lgr 22, och i kontakter med Skolverket.

Sång igång är även ett delprojekt inom ramen för Kungl. Musikaliska Akademiens femåriga satsning Sjungande barn, genom projektet Guide till sång i skolan som drivs med stöd från Allmänna arvsfonden. Satsningen syftar till att främja musikundervisningen i den svenska skolan.

Läs mer på webbplatsen för Sång igång: www.svenskakyrkan.se/sångigång Länk till annan webbplats.

Foto: Christopher Schauz

Kontakt:

Lova Wallerö, kommunikationsansvarig
lova.wallero@musikaliskaakademien.se
0707630565