Publicerad: 2011-05-18

Sören Unge får pedagogpris

Sören Unge från Örebro tilldelas Mai von Rosens pedagogpris på 25 000 kr. Priset delas ut vid en ceremoni på Kungl. Musikaliska Akademien torsdag den 19 maj.
Sören Unge från Örebro tilldelas Mai von Rosens pedagogpris på 25 000 kr. ”Sören Unge har en livslång erfarenhet av arbetet som pianolärare. Han har med stor framgång undervisat och inspirerat unga människor på alla nivåer och i olika åldrar. Han har alltid satt barnet i centrum och lyckats förändra och förbättra musikskolans förutsättningar att glädja, stimulera och lära. Som komponist har Sören Unge bidragit med pianomusik för både barn och vuxna av hög konstnärlig halt vilket kompletterar bilden av en mycket värdig Mai von Rosenstipendiat.”

Priset delas ut vid en ceremoni på Kungl. Musikaliska Akademien torsdag den 19 maj. Vid samma tillfälle blir även sex unga musiker belönade med var sitt stipendium om 7 000 kr. Det är Laurens Borts (Stocksund), Annelie Larsson (Alingsås), Lennart Lindweld (Stockholm), Joakim Löfvenholm (Nyköping), Viktor Sas (Solna) och Evi Wang (Malmö).

Mai von Rosens pris- och stipendiefond instiftades 1996 och tilldelas en framgångsrik pianopedagog på nybörjarmetodikens område med samma blick för meningsfulla och till den unga eleven anpassade arbetssätt som kännetecknat donators pedagogiska verksamhet.

För mer information kontakta Agneta Lagström Nyberg 08-407 18 10