Publicerad: 2016-01-04

Staffan Storm får tonsättarstipendium

Styrelsen för Stiftelsen Saltö har utsett tonsättaren Staffan Storm till 2015 års stipendiat för orgelsoloverket "...et lux in tenebris lucet”. Stipendiet är på 100 000 kronor och delas ut den 5 januari 2016, kl 15 vid konserten till Erik Järnåkers minne på Musikaliska i Stockholm.

Juryns motivering:

”Med en böljande, växelvis explosiv och eterisk berättande ton, kastar sig ’...et lux in tenebris lucet’ av Staffan Storm för soloorgel över en med en ljudmassa man inte ofta upplever i kammarmusikaliska sammanhang. Staffan Storm har en blick för orgelns klangliga möjligheter och hans lek med tempot tar fram sidor hos instrumentet såsom rörlighet, grace och utvidgade dynamiska möjligheter. Och titeln som betyder att det krävs mörker för att man ska se ljuset, är något som märks i den kontrastrikedom som detta stycke bär. ”

Vid samma tillfälle utdelas också två stråkstipendier om 75 000 kronor vardera till violinisten Elna Carr och cellisten Daniel Tengberg.