Publicerad: 2012-10-11

Sten Sandell årets Jazzpristagare

Pianisten, improvisatören och kompositören Sten Sandell tilldelas Kungl. Musikaliska akademiens Jazzpris 2012 med motiveringen:

”Pianisten Sten Sandell är en av den svenska improvisationsmusikens mest briljanta, fängslande och självständiga röster. Hans musikaliska verksamhet präglas av stark konstnärlig integritet, och han har med stor konsekvens utvecklat en estetisk hållning som präglat och inspirerat otaliga musiker.”

Priset är på 100 000 kronor och utdelas av H. M. Konungen vid akademiens högtidssammankomst den 26 november.

Sten Sandell arbetar också med konstnärlig forskning och kommer snart att disputera på en avhandling som bland annat handlar om hur förutsättningarna i rummet påverkar den musikaliska improvisationen.

Fredag 12 oktober framträder Sten Sandell på Hallwylska Museet i Stockholm under rubriken “music inside the language”. Ett program som har stark koppling till arbetet med avhandlingen.