Publicerad: 2009-04-27

Stiftelsen Olle Adolphsons Minnespris belönar Märta Ramsten och Jimmy Ginsby

Olle Adolphsons Minnespris 2009 på 50 000 kr tilldelas visforskaren Märta Ramsten. Hon kombinerar forskarens, kunskapsförmedlarens och administratörens roll på ett alldeles unikt sätt. Hon har genom sina arbeten lagt grunden till en ny syn hos såväl utövande sångare och spelmän som lyssnare till svensk visa, folkdans och spelmansmusik.

I hennes många radioprogram (ca 400), artiklar och böcker från 1960-talet fram tills i dag finns en glädjande friskhet och spontanitet kombinerad med noggrannhet och nykter saklighet i förmedlingen av spännanden ny kunskap.

Samtliga landskap i Sverige har fått besök av Märta som intervjuat och spelat in hundratals vissångare och spelmän. Dessa möten finns dokumenterade i Svenskt visarkivs samlingar där de utgör mer än 4000 band, en guldgruva för dagens och morgondagens musikforskning.

Årets stipendium på 20 000 kr tilldelas sångaren, gitarristen, pedagogen och upphovsmannen Jimmy Ginsby. Han får stipendiet för ett gott hantverk i det svenska språket och litterär ambition som upphovsman och som pedagog vid visskolorna i Kungälv och Västervik, för sina studier och forskning kring den norske upphovsmannen Erik Bye inför sitt arbete med egna översättningar av dennes texter, samt för en gränsöverskridande nyfikenhet i allt vad gäller nordisk visa i tradition och förnyelse.

Priset och stipendiet delas ut vid en ceremoni på Söder i Stockholm i början av maj.

Olle Adolphsons minnesfond bildades 2004. Tidigare pristagare är Lars Forssell (2005), Sven-Bertil Taube (2006) och kördirigenten Gunnar Eriksson (2007).
Stipendiet 2008 gick till visartisten Hanna Åberg.

För mer information kontakta:
Per B. Adolphson 070-580 75 18, per@adolphson.se
Jan-Olof Andersson 0707-992434, janolofandersson@swipnet.se