Publicerad: 2020-10-09

Stina Ekblad ny hedersledamot

Skådespelaren Stina Ekblad har valts in som akademiens femte hedersledamot. Invalet ägde rum vid akademiens senaste sammankomst där även fyra nya svenska ledamöter och fem utländska valdes in.

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden, adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00